UBA publiceert charter Maatschappelijk Verantwoord Communiceren

FacebookTwitterLinkedIn
UBA Belgium

De consument verwacht vandaag van bedrijven en merken dat ze op een maatschappelijk verantwoorde manier ondernemen. Communicatie maakt daar integraal deel van uit. UBA neemt het initiatief om deze houding te stimuleren door het publiceren van het UBA Maatschappelijk Verantwoord Communiceren Charter, dat betrekking heeft op alle vormen van communicatie en dat voor alle media die het bedrijf gebruikt.

Het charter behandelt communicatie vanuit 3 invalshoeken: de inhoud van de boodschap, de distributie van de boodschap en de relatie met de verschillende stakeholders. De UBA-leden dienen zich te verbinden aan tien concrete aandachtspunten, waardoor ze rechtstreeks en constructief bijdragen tot de responsabilisering van de maatschappij in haar geheel. Het charter geniet de steun van de Raad voor de Reclame en het VBO en heeft als uiteindelijk doel het bekomen van een reclamesector die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen, controle en respect.

Het volledige UBA Charter Maatschappelijk Verantwoord Communiceren kunt u hier downloaden.

Philippe Wallez, voorzitter UBA: “Duurzaamheid is een belangrijke trend die alle sectoren en een groot deel van ons priv├ę- en beroepsleven raakt. Het is dan ook gewenst dat wij als adverteerders transparant en ethisch, maar ook eenvoudig en authentiek zijn. De merken zullen zich aan dit charter houden en ervoor zorgen dat de ‘best practices’ in hun communicatie-inspanningen worden ge├»ntegreerd. Duurzaamheid in communicatie is geen optie, het is een noodzaak.”

Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO: “Als sociale partner en belangrijkste Belgische werkgeversorganisatie vinden wij het belangrijk om te participeren aan het maatschappelijk debat. Niet met de voeten vooruit of met fake news, maar wel met respect voor iedereen en met de bedoeling een kwaliteitsvol debat te stimuleren. Net om die reden ondersteunen wij dit charter.”

Piet Moons, voorzitter Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP) en directielid van de Raad voor de Reclame: “Dit charter is een duidelijk statement vanuit de bedrijfswereld om zich in hun communicatie verder verantwoordelijk op te stellen ten aanzien van alle consumenten. Deze attitude bevestigt nogmaals dat de sector zich engageert om de zelfregulering dagelijks ernstig te implementeren en te blijven stimuleren bij al hun leden.”