CIM: Jaarverslag 2023

FacebookTwitterLinkedIn

Het Centrum voor Informatie over de Media (CIM) heeft zijn jaarverslag voor 2023 gepubliceerd. In dit verslag geeft CIM het woord aan alle medewerkers die hun belangrijkste hoogtepunten van 2023 en hun vooruitzichten voor 2024 uitleggen.

Stefan Lameire, voorzitter van het CIM, benadrukt het belang van 2023, waarin de nieuwe strategie van het CIM werd geboren, samen met een vernieuwing van de aanpak, die crossmediaal en crossplatform zal zijn.

Zoals Koenraad Deridder, algemeen directeur van het CIM, uitlegt, is het de bedoeling om de consumptie van alle media in hun geheel te kunnen beschrijven, over de verschillende platformen en toestellen heen. Hij kondigt aan dat ze daartoe tegen 2026 overstappen van het meten van elk medium apart naar een crossmediale studie, de CIM ONE.

Crossmedia

Wat de strategische studies betreft, zijn nu media-intensiteitscategorieën terug te vinden in de Target Group Monitor, die voorheen afkomstig waren uit de Consumer Decision Journey. Daarnaast heeft het Bestuursorgaan van het CIM in april 2023, na een succesvolle pilotfase, besloten om het CIM MediaWatch-panel te verlengen tot juni 2025; het is een belangrijk element om de representativiteit en betrouwbaarheid van CIM-onderzoeken te verbeteren.

Internet

In 2023 is bijzondere nadruk gelegd op de ‘privacy-proof’ meting: het verzamelen van gegevens zal uitsluitend gebaseerd zijn op first party identificatiegegevens, in overeenstemming met de evolutie van de privacy-normen. Het CIM zal hier in 2024 verder aan werken zoals aan de uitbreiding van de studie tot de meting van sociale media en internationale streamingdiensten, zoals YouTube en Facebook, op alle toestellen, inclusief Connected TV. Tot slot wordt er vooruitgang geboekt bij het verhogen van de relevantie van de internetstudies voor mediaplanning. Er wordt gewerkt aan de definitie van profielen op basis van interesses.

Listen

De Radio Audience Measurement (RAM) studie heeft enkele methodologische aanpassingen doorgevoerd, zoals het opnemen van het CIM MediaWatch panel als extra rekruteringsbron. Daarnaast zullen dit jaar bereikscijfers voor Audio on Demand-content gepubliceerd worden. We gaan podcasts en uitgesteld luisteren rapporteren, in eerste instantie van deelnemende stations, maar later ook van uitgevers en gespecialiseerde podcast-aanbieders.

Read

In 2023 zijn non-read formaten zoals podcasts en video’s geïntegreerd in de Belgian Publishing Survey (BPS), terwijl de mix van rekruteringsmethoden opnieuw aangepast werd. In 2024 wordt de Technische Commissie Pers samengevoegd met de Technische Commissie Crossmedia en zal ze o.a. werken aan het creëren van synergieën tussen het veldwerk van de Establishment Survey en dat van de Target Group Monitor/Pers.

Out-of-Home (OOH)

De CIM OOH-studie heeft de resultaten gepubliceerd van twee golven in 2023, gebaseerd op verplaatsingsgegevens en big data. Daarnaast zijn er belangrijke initiatieven gelanceerd op het vlak van digitalisering en retail media , waaronder de integratie van een “Shopping Malls & Retail“ universum in de OOH-studie en de herevaluatie van methodologieën voor het berekenen van digitale contacten, inclusief deze ingekocht via programmatic buying. Het CIM zal in 2024 verder werken aan beide projecten.

Watch

Om te komen tot een Totale Video-studie werkt het CIM aan de integratie van alle vormen van videoconsumptie in haar TV-studie. 2023 werd gekenmerkt door initiatieven om de meting van de web rating voor televisie-inhoud uit te breiden en om nieuwe methodologieën te onderzoeken voor het rapporteren van gededupliceerd videobereik. In 2024 breiden we de definitie van de web rating verder uit door uitgesteld kijken te rapporteren tot 28 dagen, vergeleken met 7 dagen momenteel. Daarnaast gaan we ook ratings publiceren voor ‘web exclusive content’ die enkel op digitale platformen te zien was.

Cinema

Merk ook op dat de bioscoopstudie na enkele jaren van afwezigheid een comeback zal maken, met een gloednieuwe methodologie.

Dit CIM Jaarverslag onderstreept het engagement van de vereniging om te innoveren, te digitaliseren en zich continu aan te passen aan het veranderende medialandschap. Het CIM verwacht veel ontwikkelingen in de komende kwartalen, in de verdere evolutie van een “media centric” naar een “consumer centric” aanpak. Alle informatie en het communicatieschema vind je in het jaarverslag hieronder.