Outsource Communications maakt de resultaten bekend van De Grote Vaccinatie-enquête voor bedrijven

FacebookTwitterLinkedIn

Aan het begin van de coronacrisis en ook tijdens de tweede lockdown is er volop gecommuniceerd. Met De Grote Vaccinatie-enquête voor bedrijven wou Outsource Communications nagaan welk rol werkgevers daarin spelen. Moeten bedrijven en CEO’s medewerkers stimuleren om zich te laten vaccineren via een interne campagne? Of is de overheid daarvoor verantwoordelijk?

Uit de resultaten blijkt dat bedrijven medewerkers tips & tricks gaven en hun boodschappen vooral verspreidden via digitale kanalen. Een opvallende rol is hier weggelegd voor video: heel wat bedrijven hebben de kracht van dit medium ontdekt in deze periode van thuiswerk. Het valt af te wachten of dit na COVID ook zo blijft, of dat we weer net als vroeger zullen vergaderen.

Bijna een jaar nadat de pauzeknop ingedrukt werd, wordt er weinig gecommuniceerd over de manier om ons normale leven zo snel mogelijk te hervatten, namelijk de vaccinatiestrategie. Meer dan een derde van de respondenten weet niet of zijn/haar werkgever vaccinatie aanmoedigt. Voor ongeveer even veel respondenten is dat ook niet de maatschappelijke taak van een CEO.

Bij de meeste beslissingsnemers heerst er duidelijk ook veel bezorgdheid om de (dunne?) lijn tussen informeren en ‘pushen’ te overschrijden. Die schroom leeft bij iedereen, maar heeft verschillende oorzaken: angst voor het omgekeerde effect bij de ‘antivaxxers’, onzekerheid of het wel wettelijk is, druk vanwege de vakbond, en vaak zelfs een combinatie van factoren. Misschien is het ook om die reden dat er nog maar één bedrijf uit de enquête een concrete beloning geeft aan wie zich wél laat vaccineren.

Of is het toch een gevolg van een overdreven wantrouwen dat zich samen met COVID in onze maatschappij heeft genesteld? Daar is nochtans weinig reden toe. Hoewel een vrij grote groep twijfels heeft over de bereidheid van collega’s om zich te laten vaccineren, blijkt uit de enquête dat 95% dit toch van plan is. Daarmee lijkt beterschap nu eindelijk op komst.

U kan het volledig rapport hier raadplegen.