Belgische communicatieprofessionals willen charter opstellen voor het gebruik van AI in hun vakgebied

FacebookTwitterLinkedIn

7 op 10 communicatieprofessionals in ons land maakt regelmatig gebruik van artificiële intelligentie voor professionele doeleinden en de verwachting is dat dit alleen maar zal toenemen. Maar diezelfde communicatieprofessionals zijn niet blind voor de risico’s. Ze zijn vragende partij voor een charter dat op sectorniveau richting geeft aan hoe AI wordt ingezet. Dat blijkt uit een bevraging door C Square, de vakvereniging van de PR- en corporate communicatieprofessionals.

Met de enquête verzamelde C Square de visie en mening van 163 communicatieprofessionals, actief in bedrijven, bij gespecialiseerde bureaus of als freelancer.

Eveline De Ridder, ondervoorzitter van C Square, is tevreden met de resultaten van de peiling en ziet ook brood in duidelijke afspraken: “Algemeen mag je stellen dat we als beroepsgroep mee zijn met de tijd. De overgrote meerderheid (79%) van de respondenten heeft al eens met AI gewerkt en meent er in de toekomst alleen maar meer gebruik van te gaan maken (93%). Mensen zijn zich ook bewust van de grenzen en tekortkomingen ervan, bijvoorbeeld op het vlak van privacy en vooringenomen output. Maar liefst driekwart van onze respondenten wil duidelijke afspraken over het gebruik van AI op sectorniveau. Daar nemen wij als beroepsvereniging graag onze verantwoordelijkheid op.”

C Square maakt werk van een charter dat richting geeft aan hoe communicatieprofessionals AI inzetten. Geen overbodige luxe, aangezien de meeste bedrijven en communicatiebureaus (66%) vandaag (nog) geen beperkingen opleggen aan het gebruik van AI door hun medewerkers. Voor de meeste communicatieprofessionals (67%) is het vandaag bovendien niet duidelijk of de partners waar ze mee samenwerken daarbij wel of niet gebruik maken van AI-tools.

“Daar ligt ook een kans voor onze beroepsvereniging”, zegt Eveline De Ridder. “Niemand wil het gebruik van AI afblokken. De meerderheid van de respondenten (63%) heeft geen enkel probleem met het gebruik ervan door hun communicatiepartners. Maar dat kan een stuk transparanter.”

AI is de toekomst

Meer dan 8 op 10 communicatieprofessionals (86%) staat vandaag positief tegenover het gebruik van AI. En 76% van de respondenten is tevreden met de toegevoegde waarde.

Grote consensus is er ook over het toepassingsgebied van AI. De respondenten willen AI vooral inzetten voor contentcreatie (74%), vertalingen (67%), inspiratie (62%) en research (60%). Veel minder voor pakweg strategieontwikkeling (23%) en adviesverlening (15%).

Algemeen verwachten alle betrokkenen (83%) dat het gebruik van AI hen ook zal toelaten om efficiënter te werken, wat de oplevertermijn van projecten moet verkorten. En volgens 69% van de respondenten zal AI agentschappen en freelancers ook toelaten om kostenefficiënter te werk te gaan.

Bureaus en freelancers schakelen sneller dan hun klanten

Kijken we naar de onderlinge verschillen, dan zien we dat de bureaus en freelancers toch wat sneller aan de slag gaan met AI en er ook frequenter gebruik van maken in vergelijking met de collega’s aan bedrijfszijde. Zo maakt 78% van de freelancers minstens wekelijks gebruik van AI. Bij de agency-medewerkers gaat het om 7 op 10 medewerkers, terwijl maar 1 op 2 in-house professionals die frequentie haalt.

Voer voor debat

En ook wat de verwachte impact van AI betreft op de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende groepen respondenten, tekenen zich verschillen af.

Veel respondenten aan bedrijfszijde (46%) menen dat het gebruik van AI hen zal toelaten om minder uit te geven aan agencies en freelancers.

Heel wat agencymedewerkers (35%) delen die mening. Maar de meesten zijn toch optimistischer: 45% denkt niet dat de komst van AI tot budgetbesparingen zal leiden.

Freelancers zijn over de hele lijn optimistisch. Zij (43%) verwachten dat agencies in de toekomst meer werk naar hen gaan doorschuiven en 4 op 10 (39%) freelancers ziet ook bedrijven de in-house teams afbouwen in het voordeel van agencies en freelancers.

“Er zit nog heel wat voer voor debat in de resultaten, zeker als het gaat over de impact van AI op tewerkstelling, budgetten, oplevertermijnen, de kwaliteit van het werk, en het terugverdienen van de nodige investeringen. Het is onze ambitie als vakvereniging om hier klaarheid in te scheppen en samen met onze leden afspraken te maken voor een toekomst met AI, maar ook mét al die communicatieprofessionals. En ik wil meteen ook de vakverenigingen van de andere communicatiedomeinen, zoals marketing, reclame en interne communicatie, mee aan tafel uitnodigen. Dit gaat ons allemaal aan”, besluit Eveline De Ridder.

Over de survey

Deze survey kwam tot stand in samenwerking met Outsource Communications en liep van 1 juli tot 15 augustus 2023. Er werden 163 enquêtes volledig ingevuld door Belgische communicatieprofessionals actief in bedrijven en organisaties (94 respondenten, 58%), bij gespecialiseerde bureaus (46 respondenten, 28%) of als freelancer (23 respondenten, 14%). Voor meer gedetailleerde informatie en alle brondata, kunt u terecht bij Gert Asselman.