Nieuwe RMB-organisatie vanaf 3 april

FacebookTwitterLinkedIn
rmb

Om in te spelen op de uitdagingen van de huidige media- en reclamemarkt, zal RMB, zoals aangekondigd in oktober vorig jaar, binnenkort overschakelen op een nieuwe structuur. Vanaf 3 april 2018 implementeert de regie een organisatie die flexibeler, responsiever, klantgerichter en beter afgestemd is op het media-ecosysteem.

De nieuwe organisatie weerspiegelt de ontwikkelingsstrategie van de regie. Vier doelstellingen vormen het uitgangspunt:

  • de werkmethoden verbeteren en vereenvoudigen om efficiënter en sneller te functioneren;
  • de digitale ontwikkeling, die twee jaar geleden werd opgestart, voortzetten en versnellen;
  • bureaus en adverteerders meer service bieden door de crossmediale aanpak te bevorderen en de behoeften van de klant centraal te plaatsen in het denkwerk;
  • het innovatievermogen van de teams versterken, meer bepaald door het oprichten van een cel ‘content’ (die zich volledig toelegt op creativiteit) en een cel ‘data’.

Concreet

1) De Sales-afdeling omvat vier ‘Business Units’:

– Twee BU’s ‘National Account’, onder leiding van Françoise Massaux en Jean-Sébastien Delvallée, zullen de portefeuille van de nationale mediabureaus en de bijbehorende adverteerdersbudgetten onder elkaar verdelen. Elke BU bestaat uit een ‘Head of National Account’ en vier ‘Account Managers’.

– Een BU ‘Direct Account’, onder leiding van Dominique Beuken, beheert de portefeuille van rechtstreekse nationale en overheidsadverteerders (zonder mediabureau), van andere bureaus en regionale adverteerders die niet via een mediabureau werken. Deze BU ‘Direct Account’ telt zes ‘Account Managers’.

– Een BU die voorlopig de naam ‘Content & Creativity’ kreeg, gecoördineerd door Dimitri Lemmens, zal unieke concepten ontwikkelen, oplossingen op maat aanbieden of acties aangevuld met touchpoints buiten RMB bedenken, die allemaal maximale reclame-effectiviteit moeten genereren.

Alle Account Managers werken crossmediaal en vertegenwoordigen alle merken van RMB, online en offline. Dankzij deze vereenvoudigde organisatie kan de regie het aantal gesprekspartners voor de mediabureaus en adverteerders beperken.

Op dit ogenblik is RMB nog bezig met de rekrutering van een nieuwe Sales Director ter vervanging van Antonine Seynaeve. General Manager Yves Gérard neemt tijdelijk deze functie waar.

2) De afdeling ‘Trading & Revenue‘, nog steeds onder leiding van Massimo Papa, zal eveneens gebaseerd zijn op vier pijlers:

– Onder toezicht van Aurélie Clément evolueert ‘Trading’ naar meer commerciële functies. Drie nieuwe ‘Trading Managers’ zullen het team ‘Campaign Experts’ versterken. Deze ploeg staat in voor de commerciële opvolging en campagneplanning en is het aanspreekpunt voor de markt indien deze vragen heeft over het RMB-aanbod.

– De cel ‘Operations’, met Hélène Goor aan het roer, zal de interne en externe bedrijfsprocessen vergemakkelijken en automatiseren. Daarom wordt het team uitgebreid met een nieuwe ‘Business Analyst’. De cel ‘Operations’, die ‘NSA Business Support’ en ‘Technical Support’ groepeert, staat in voor alles wat te maken heeft met het creëren en implementeren van klassieke producten en sponsoring.

– De cel ‘Pricing’, die tot nu toe tot de MarCom-afdeling behoorde, zal onder leiding van Erwin Allonsius deel uitmaken van de afdeling ‘Trading & Revenue’. Op basis van een grondige analyse van het bereik van de partnermerken, ontwikkelt ‘Pricing’ de reclamestrategie en -prijzen voor alle media van de regie.

– De cel ‘Yield’, geleid door Jennifer Therage, beheert de radio- en tv-reclameschema’s en zorgt ervoor dat de inventarissen van de regie goed beheerd worden.

3) De nieuwe afdeling ‘Development & Partnerships‘ wordt geleid door Catherine Servaes. Dit team, dat hoofdzakelijk instaat voor de uitvoering van de ontwikkelingsstrategie, heeft ook als taak de relaties met de huidige mediapartners te bestendigen en zo de inventarissen te vergroten. Aan het hoofd van de verschillende divisies in dit departement staan Anne Cauchie (Audio), Eric Cayman (Video) en Pascal Fontaine (Digital).

4) De afdeling ‘MarCom‘, met Sandrine Penninckx als directeur, krijgt een nieuwe cel die voorlopig ‘Data & Insights’ heet en wordt toevertrouwd aan Barbara Van Caubergh. Deze cel staat in voor het ontwikkelen en organiseren van het datagebruik in het bedrijf. Charlotte de Mahieu zal Barbara vervangen als hoofd van ‘Business Marketing’. De andere ‘Heads of’ binnen MarCom zijn nog steeds Lynda Calonne (Brand Marketing) en Mariane Bertrand (Event & Internal Communication).

5) De digitale ontwikkeling heeft betrekking op alle afdelingen van de regie:

– De cel ‘Data & Technology’, opgericht eind 2016, wordt transversaal. Dit betekent dat ze in elk departement van RMB een beroep kan doen op een bepaalde tussenpersoon. Als ‘Head of Data & Technology’ blijft Benoît Michielsens de teams en RMB begeleiden in alle stadia van de digitale transformatie: implementatie en beheer van de inventaris online, organisatie van de programmatic sales, datastrategie van het bedrijf en technologische ontwikkelingen.

– Valerie Janssens zal als PMO het transformatieplan van het bedrijf begeleiden met het beheer van een projectenportefeuille.