Seen from Space: Betaalde verspreiding pers

FacebookTwitterLinkedIn

Voor de authenticatie van CIM-verspreiding is 2023 het tweede jaar volgens een nieuw regime. De CIM-monitoring van de persdistributie – die vroeger elk kwartaal plaatsvond – omvatte al lang (2008) betaalde digitale exemplaren “vergelijkbaar met papier”, bekend als “replica”. Vervolgens integreerden de verspreidingscijfers vanaf 2020 “betaalde webtoegang die niet gekoppeld is aan de digitale of papieren editie”, wat “Web only” wordt genoemd.

2022 bracht nog een innovatie: een nieuwe hybride categorie, “alternate”, die nu abonnementen omvat met afwisselend papieren en digitale “replica” exemplaren. In plaats van de verschillende exemplaren toe te wijzen aan elk van de twee distributiemethoden, print vs. replica, op een pro rata basis volgens het aantal betrokken dagen, zoals tot nu toe gebruikelijk was, waren uitgevers niet langer verplicht om een onderscheid te maken tussen de verschillende platforms voor gecombineerde abonnementen. Dit heeft het onmogelijk gemaakt om een analyse uit te voeren die strikt onderscheid maakt tussen papieren exemplaren en digitale edities, ongeacht het platform.

De gegevens die momenteel beschikbaar zijn, komen uit de opgaven van uitgevers, die dit najaar zullen worden gecontroleerd. Wanneer we 2023 en 2022 vergelijken, zijn eerstgenoemde resultaten gebaseerd op verklaringen, de tweede op gecontroleerde gegevens. Afgezien van dit verschil in status, bevinden we ons nu in vergelijkbare situaties voor 2022 en 2023. In termen van totale verkoop vertonen de kranten in het noorden van het land over het geheel genomen een lichte groei van minder dan 1%, maar met grote verschillen tussen de titels onderling. Nog steeds in termen van totale verkoop, daalt het zuiden – inclusief de Duitstalige Grenz Echo – met iets minder dan 6% ten opzichte van 2022. Ook hier lopen de individuele trajecten van de titels sterk uiteen.

Print op zich vertoont een daling in volume van meer dan 8%. In feite grijpen lezers vaak terug naar hybride formules, zoals digitale edities tijdens de week en – vaak zeer uitgebreide – gedrukte kranten in het weekend. Gezien de onbetwistbare stijging van de bedelingskosten van papieren exemplaren, zal deze trend naar hybride abonnementen waarschijnlijk nog sterker worden.

Kortom, het einde van de papieren krant is nog niet in zicht. Print-only is nog steeds goed voor ongeveer 57% van de totale verkoop, een bepaald aandeel van hybride verkoop niet meegerekend, maar het tijdperk van de verschuivingen is wel begonnen. Bij de magazines toont een eerste analyse dat de verkoop met gemiddeld 6,7% is gedaald, maar het lijkt erop dat een groot aantal titels geen cijfers heeft ingediend bij het CIM.SeenFromSpace

Redactie: MM.