Toekomstgerichte herstructurering bij RMB

FacebookTwitterLinkedIn
rmb

Om in te spelen op de uitdagingen van de media- en reclamesector zal RMB overgaan tot een afslanking van zijn organisatie.

De mediamarkt gaat door een turbulente periode: dalende reclame-uitgaven, afnemend offlinebereik (vooral tv) wegens de digitalisering, komst van nieuwe spelers (waaronder TF1), enzovoort.

De combinatie van deze factoren heeft een invloed op de financiële situatie van RMB. Daarom vroeg de Raad van Bestuur afgelopen zomer aan de directie om een rationaliseringsplan uit te werken dat de werkingskosten verlaagt.

RMB ontwikkelde een plan dat gebaseerd is op verschillende elementen:

  • reductie van de algemene kosten van het bedrijf
  • het niet systematisch vervangen van natuurlijke afvloeiingen
  • overschakeling naar halftijds tijdskrediet gedurende maximum 36 maanden, om een door RMB gefinancierde opleiding te volgen met het oog op loopbaanheroriëntering
  • voorstel tot vrijwillig vertrek op basis van een vergoeding

Vier RMB-medewerkers stemden in met een vrijwillig vertrek. Deze zijn gepland voor de komende maanden. Geen enkele medewerker opteerde voor het heroriënterings- en opleidingsplan.

De afgelopen maanden vertrokken ook een aantal personen die op natuurlijke wijze zijn afgevloeid en niet worden vervangen. Een uitzondering hierop is Antonine Seynaeve (Sales Director) die in juni aankondigde dat ze eind januari 2018 het bedrijf verlaat. Wie Antonine zal opvolgen, is nog niet bekend.

De Raad van Beheer heeft intussen het plan goedgekeurd dat door de directie werd voorgelegd. RMB overweegt een bijkomende verlichting van zijn kostenstructuur en een reorganisatie die er voor moet zorgen dat de regie efficiënt blijft functioneren met een afgeslankt team. Ze vergemakkelijkt ook een snellere toepassing van de digitale strategie die RMB twee jaar geleden opstartte.

Tegen eind 2017 zal RMB de hoofdlijnen van zijn nieuwe organisatie bekendmaken.