DPG Media zet in op verdere digitalisering van zijn televisie-activiteiten en past organisatie aan

FacebookTwitterLinkedIn

De televisiemarkt is overal ter wereld in volle transformatie. Klassieke televisie is nog steeds erg populair, maar het snel groeiende aanbod van digitale televisie- en videoplatformen zorgt voor een verandering van het kijkgedrag en het zakelijk model van televisie. Het concurrentieveld is ook sterk veranderd met de komst van globale spelers als Netflix, Apple en Disney. Dit stelt lokale spelers voor grote uitdagingen.

DPG Media investeerde de afgelopen jaren volop in de digitale transformatie van zijn audiovisuele activiteiten, met het gratis videoplatform VTM GO als meest recente realisatie. Om het lokale marktleiderschap te verzekeren en te kunnen concurreren met de grote internationale spelers, kiest DPG Media nu voor een doorgedreven digitalisering en een aanpassing van de tv-organisatie.

Sterke investeringen in digitale platformen

DPG Media voorziet belangrijke investeringen in de ontwikkeling van een streamingplatform met een betalend digitaal aanbod van binnen- en buitenlandse series en films, de zogenaamde Vlaamse Netflix. De investeringen in advertentie- en datatechnologie worden eveneens opgevoerd. Bovendien leiden de nieuwe kijkmodellen en -platformen ertoe dat de vraag naar lokale content groeit. Ook daarvoor zullen de nodige middelen vrijgemaakt worden.

Kris Vervaet, CEO DPG Media België, legt uit: “In een mediasector die in sneltempo verandert, is het van vitaal belang om ons bedrijf aan te passen aan de nieuwe gewoontes en gebruiken van consumenten en adverteerders. We hebben reeds een aantal belangrijke stappen gezet in de transformatie van ons bedrijf, maar gezien de toenemende concurrentie op internationaal vlak is het noodzakelijk om de investeringen in onze digitale video- en televisie-activiteiten op te voeren.”

Aanpassing van de tv-organisatie

DPG Media heeft een toekomstplan uitgetekend dat naast de geplande investeringen ook een fundamentele wijziging van de huidige organisatie bevat. Het plan werd aan de ondernemingsraad voorgesteld en omvat de mogelijke afbouw van 145 bestaande jobs binnen de klassieke tv-organisatie en de ondersteunende diensten. Ook de aansturing van DPG Media in België wordt vereenvoudigd, met impact op het directieteam en het management. Het plan heeft geen directe gevolgen voor de andere activiteiten van DPG Media in België.

“We evolueren naar een nieuw zakelijk model en dat vergt fundamentele wijzigingen in onze organisatie en werkwijze. We hebben behoefte aan nieuwe competenties om succesvol te kunnen innoveren, maar we moeten ook veel efficiënter worden in onze klassieke tv-business. We hebben een nieuwe, toekomstgerichte organisatie uitgetekend die sterk verschillend is van de huidige.” (Kris Vervaet, CEO DPG Media België)

Samen met de aankondiging van de intentie tot ontslag werden ook een 50-tal nieuwe jobs aangekondigd, voornamelijk digitale profielen in de creatieve, commerciële en technologische teams. Waar mogelijk komen de huidige medewerkers als eerste in aanmerking om deze in te vullen.

Kris Vervaet:  “De impact op het bedrijf is substantieel en we beseffen maar al te goed dat dit geen makkelijke boodschap is voor onze mensen.  We zullen er dan ook alles aan doen om dit transformatieplan samen met de sociale partners zo respectvol mogelijk uit te werken. We blijven daarnaast inzetten op het opleiden van onze collega’s zodat ze in een veranderende sector hun vak kunnen doen. Als mediabedrijf moeten we het immers hebben van de expertise, de passie en de creativiteit van onze mensen.”