VVJ verdiept werking met Academy en herschikt secretariaat

FacebookTwitterLinkedIn

Mens en maatschappij maken turbulente tijden mee, en dat heeft ook impact op de journalistiek. Alleen al de opkomst van AI-technologie gaat gepaard met enorme uitdagingen, zowel in positieve als negatieve zin. Wat zijn de kansen en risico’s van ChatGPT en consoorten voor nieuwsmedia en journalisten in het bijzonder? Welke gevolgen heeft de nieuwe technologie voor elementaire waarden als journalistieke onafhankelijkheid en de betrouwbaarheid van berichtgeving? Hoe vrijwaren we in de nieuwe communicatie-omgeving onze auteursrechten als journalist? En welke bedreigingen brengt externe AI met zich mee voor de privacy en veiligheid van journalisten?

Voor de VVJ als beroepsvereniging is het fundamenteel om de eind 2022 op gang getrokken AI-revolutie goed te monitoren en gepast bij te sturen in functie van de fundamentele journalistieke waarden. Dit wordt alvast de eerste opdracht van de VVJ Academy, die moet uitgroeien tot een volwaardig kenniscentrum voor de journalistiek. Voor het komende jaar kan VVJ Academy alvast rekenen op een projecttoelage van 125.000 euro toegekend door Vlaams mediaminister Benjamin Dalle. De VVJ Academy zal nauw samenwerken met Mediapunt (het nieuwe Vlaamse kenniscentrum voor mediaonderzoek) en andere relevante onderzoeksinstellingen.

De lancering van VVJ Academy gaat gepaard met een herschikking van het VVJ-secretariaat. Pol Deltour, nationaal secretaris sinds 1998, zal vanaf 1 september de Academy coördineren. Op het VVJ-secretariaat neemt Charlotte Michils, juriste bij de VVJ sinds 2017, de taken en verantwoordelijkheden van algemeen secretaris over. Zij wordt dus het eerste aanspreekpunt voor VVJ-leden en externen. Beny Bechler is financieel beheerder en neemt samen met Frank Geeraert het administratief secretariaat voor zijn rekening.