Regionale omroepen moeten voorlopig niet vrezen voor subsidies

FacebookTwitterLinkedIn
regionale omroep

De regionale omroepen moeten voorlopig nog niet vrezen voor hun subsidies. Die blijven behouden en midden volgend jaar komt er een algemene evaluatie, aldus mediaminister Sven Gatz.

Uit een audit blijkt dat het verder achteruit gaat met de inkomsten van de regionale omroepen. In vijf jaar tijd zagen ze hun gezamenlijke omzet met 10 miljoen euro teruglopen, tot het niveau van 2005. De prestaties verschillen van zender tot zender, al toont het onderzoek wel aan dat de omroepen die via een exploitatiemaatschappij samenwerken door de band beter presteren dan alleenstaande omroepen.

“Er zijn omroepen, al is dit een beperkt aantal, die de bereikdoelstellingen voor de journaals en informatieprogramma’s in de samenwerkingsovereenkomsten halen, namelijk minstens 65 procent op maandbasis en 35 procent op weekbasis, net zoals er ook verschillen zijn in de waardering door en in de betrokkenheid van de kijker”, aldus Gatz.

De regionale omroepen krijgen de raad op zoek te gaan naar schaalvoordelen en tegelijk een crossmediale strategie uit te werken. Ook moeten de zendgebieden beter worden afgestemd op homogene nieuwsgebieden.

“De huidige samenwerking met de regionale televisiezenders wordt wel degelijk in 2017 voortgezet, om toch een zeker continu beleid te kunnen voeren”, aldus Gatz. “Die tijd is nodig, niet alleen om het rapport tot zich te kunnen nemen, maar ook om ten gronde met oplossingen voor de dag te komen. Aansluitend bekijken we dan, per omroep en per exploitant, hoe en wat de rol van de overheid kan zijn.”

Tegen midden 2017 wil Gatz klaar zijn met een nieuw kader. “Ik besef dat het rapport hard is, zeker voor zij die al een aantal interne hervormingen hebben doorgevoerd”, aldus de minister, die er evenwel van overtuigd is dat er altijd een markt zal zijn voor regionaal nieuws.