Sanoma schaft agentschapscommissie af vanaf januari 2017

FacebookTwitterLinkedIn

In de discussie over de agentschapscommissie heeft ook Sanoma besloten de agentschapscommissie vanaf 1 januari 2017 af te schaffen.

Christine Festjens (Director B2B Sales & Business Development) legt uit: “Sanoma aligneert zich met de markt omdat we voorstander zijn van een transparante tarificatie. De afschaffing van de bureaucommissie biedt de mogelijkheid om de mediacampagnes makkelijker te evalueren op basis van de netto gefactureerde prijs. Concreet betekent dit dat onze brutotarieven behouden blijven. De afschaffing van de bureaucommissie zal verwerkt worden in de commerciële negotiaties. Doelstelling is dat het gefactureerde nettotarief ongewijzigd blijft en op die manier analyses op campagnes vereenvoudigd kunnen worden”.