Noodkreet van de kleinere huis-aan-huisbladen: zij vragen om ook de hinderpremie te krijgen

FacebookTwitterLinkedIn

Met de maatregelen die de Belgische regering onlangs heeft getroffen naar aanleiding van het Coronavirus, zoals de sluiting van niet-essentiële winkels, komen ook de inkomsten van lokale uitgevers in het gedrang.

Zulke uitgevers rekenen veelal op de reclame-inkomsten van lokale winkels. Maar die zijn noodgedwongen gesloten. Een uitgever van een lokaal huis-aan-huisblad vraagt om die reden aan de regering om ook haar branche de hinderpremie toe te kennen.

Met de beslissing van de overheid om de winkels te sluiten, sluiten zij ook automatisch onze branche. We zouden wel willen werken maar hebben geen cliënteel meer waar we mee kunnen werken. Vandaar dat we ook graag in aanmerking komen voor de hinderpremie“, zegt de uitgever in kwestie.

Klanten die hun facturen van de vorige maanden nog moeten betalen, betalen deze momenteel ook niet omdat ze zelf geen verkoop hebben, dus dit wordt bijzonder moeilijk. De overheid geeft een hinderpremie aan winkels en horeca. Tal van winkels voeren volop actie met korting op hun webshop, restaurants bieden take away aan.

Met de kortingen op de webshops voeren ze uiteindelijk een zeer oneerlijke concurrentiestrijd t.o.v. de lokale handelaar en brengen ze zo nog meer schade toe. De kleine handelaar die dit niet kan, zal indien hij terug mag openen geen klanten meer ontvangen, want alles is al gekocht bij de webshops door de kortingen die ze aanbieden. De kleine handelaar zal dit niet overleven.

WE MEDIA ijverde al voor het terug openen van de persverkooppunten en de toepassing van tijdelijke werkloosheid op de sector. De federatie blijft de vinger aan de pols houden, registreert de problemen, ondersteunt haar leden en zal aandringen op gepaste overheidsmaatregelen. Voor meer info kan je terecht op www.wemedia.be.