Space Essentials – MDB januari – juni 2009: -6% in constante waarde

FacebookTwitterLinkedIn

De crisis laat zich voelen. Zoveel is duidelijk uit de officiële publicatie van de kwantitatieve CIM/MDB-pige voor het eerste halfjaar van 2009, die voor de mediamarkt een globale teruggang met 6% in brutowaarde aangeeft. Aangezien de MDB-pige geen financiële indicator is, maar een meting van de tariefwaarde van reclamecampagnes, kan deze negatieve tendens in werkelijkheid nog sterker zijn als de effectief geïnvesteerde bedragen worden geanalyseerd. Bijna alle media delen in de klappen. Ook de online reclame, die tot op heden nog geen terugval had laten optekenen. De voornaamste verantwoordelijken moeten gezocht worden in de bank- en autosector, maar ook de media hebben hun reclameaanwezigheid teruggeschroefd. Fast Moving Consumer Goods (FMCG) zijn hun communicatieinspanningen dan weer duidelijk blijven verder zetten en hebben relatief goed standgehouden.
Tot slot noteren we nog twee positieve elementen:

• naar internationale normen doet België het naar behoren: in andere Europese landen lopen de investeringen veel sterker terug.

• bepaalde indicatoren duiden op een voorzichtig herstel en de mediamarkt zou dus kunnen heropleven na het sombere eerste halfjaar van 2009.

 

In een notendop:

• Negatieve valorisatie van de mediamarkt in courante cijfers (-3%) zet zich voort in constante waarde (-Negatieve valorisatie van de mediamarkt in courante cijfers (-3%) zet zich voort in constante waarde (-6%).

• Zelfs digitale media delen in de klappen, zij het minder hard.

• Weinig kans op herstel in het tweede halfjaar.

• Ondanks de sombere conjunctuur blijven de distributeurs en de FMCG-adverteerders relatief bedrijvig, terwijl de financiële sector en de banksector het duidelijk laten afweten.

• Macro-economisch herstel kondigt zich aan, maar een toename van de investeringen in de reclame op korte termijn lijkt zeer onwaarschijnlijk.