Space Essentials – MDB 2011: DE MEDIA IN DE CRISIS

FacebookTwitterLinkedIn

De Belgische media bevinden zich niet op een eiland. Zo werd bijvoorbeeld de financiële sector in 2011 beïnvloed door de problemen die met de overheidsschuld te maken hadden. Nog een voorbeeld is het feit dat de vorming van een regering het (talloze keren aangekondigde) einde heeft ingeluid van de federale premie voor milieuvriendelijke wagens. Dat verklaart de indrukwekkende “eindspurt” van de adverteerders uit de autosector. En 2012 zou zelfs nog minder gunstig kunnen zijn.

 

In een notendop:

• Geringe groei van de waarde van de media-investeringen in 2011 ten opzichte van het voorgaande jaar, maar onze raming van de constante waarde is met -2% duidelijk negatief.

• Radio en bioscoop zijn de winnaars van 2011, net als het internet, maar wij hebben de indruk dat de groei groter is dan bij de digitale kanalen zoals die door de MDB worden gevolgd.

• Pers en direct mail beschouwen 2011 zeker niet als een fantastisch jaar, want zij vertonen de grootste achteruitgang (met evenwel een nuance voor de gratis regionale pers).

• Wat de merken betreft, zijn de autosector en de distributie de groeikampioenen, maar in laatstgenoemde branche gaan niet alle adverteerders in stijgende lijn.

• In reële termen zou de Belgische markt er met +2% beter op vooruit zijn gegaan dan het Europese gemiddelde, maar 2012 wordt minder goed