Luxemburg Ad’Report 2022: Bruto commerciële reclame-investeringen stijgen met 4,3 miljoen in 2022 in Groothertogdom Luxemburg

FacebookTwitterLinkedIn

In 2022 hebben de leden van Espace Pub en Nielsen hun samenwerking voortgezet om de resultaten van de reclame-investeringen te verzamelen, te controleren en uiteindelijk te publiceren.

Hieronder vindt u de kerncijfers voor 2022.

In de loop van 2021 is de methodologie veranderd. Sinds 1 juli 2021 zijn de cijfers voor pers, televisie en radio niet meer gebaseerd op de verklaring van de betrokken reclameregies, maar op een door Nielsen Media uitgevoerd onderzoek via de digitalisering van hun respectievelijke media. Deze wijziging heeft geen invloed op de resultaten in termen van investeringen, maar maakt het wel mogelijk dat deze media (die samen meer dan 70% van de reclameactiviteit vertegenwoordigen):

  • veel vroeger over de gegevens beschikken
  • over de creativiteit van alle campagnes beschikken
  • over een nauwkeurigere classificatie beschikken (adverteerder, merk, product)
  • de kwaliteitsnormen op één lijn brengen met die van de buurlanden (België, Frankrijk, Nederland, Duitsland)

Tegelijkertijd werd een eerste aanzet gegeven tot een digitale monitoring van het internetuniversum. Deze enquête vervangt in dit geval niet de declaratieve internetenquête (die de basis blijft van de cijfers voor dit medium), maar vult deze aan door op zeer korte termijn informatie te verstrekken over de activering van campagnes.

In vergelijking met de vorige jaren omvatten de gepresenteerde cijfers geen folders. Na de verkoop door Espace Médias van zijn Folder-activiteit aan de groep Inside beschikt men sinds juli 2022 immers niet meer over een belangrijk deel van de cijfers. Er zijn contacten gelegd om ze weer beschikbaar te krijgen. De gepresenteerde resultaten houden dus rekening met commerciële reclame-investeringen in Luxemburg voor de volgende soorten media: dagbladen, weekbladen, tijdschriften, radio, tv, internet, affichage en bioscopen.

Vanuit het standpunt van de resultaten bedragen de bruto commerciële reclame-investeringen in het Groothertogdom Luxemburg 130,230 miljoen euro in 2022, wat op vergelijkbare basis een stijging van 3,42% of 4,308 miljoen euro betekent ten opzichte van 2021 (125,922 miljoen euro).

Ontwikkeling per kwartaal van de bruto commerciële investeringen in het Groothertogdom (zonder folder) (in miljoenen €)

Per type media leidde de studie van Nielsen Media, in opdracht van de federatie van regies Espace Pub, tot de volgende resultaten (in miljoenen €):

Per economische groep (exclusief folders – in miljoenen €):

Top 20 investeerders in 2022

De lijst van titels die in deze studie zijn opgenomen, ziet er als volgt uit: