Wilfried Celis aangesteld als nieuwe voorzitter van VIA

FacebookTwitterLinkedIn

Op 21 mei hield VIA, de Belgische vereniging voor audiovisuele media, een algemene vergadering. Door het gebruikelijke principe van rotatie van de mandaten ging ze over tot de benoeming van de nieuwe voorzitter en ondervoorzitter.

Wilfried Celis (Director Audiovisual Strategy & Partnerships BENE bij DPG Media) vervangt Bart Demeulenaere (CCO bij Ads & Data) als voorzitter.

Denis Masquelier (Algemeen Directeur van IP Belgium) wordt de nieuwe ondervoorzitter.

Het bestuursorgaan dankt Bart Demeulenaere voor de kwaliteit van zijn uitgevoerd werk tijdens zijn mandaat.