VRT-directie start met tweede fase van Transformatieplan, maar zonder gedwongen ontslagen in 2024

FacebookTwitterLinkedIn

Als onderdeel van de tweede fase van het VRT-Transformatieplan zakt het aantal medewerkers met 32 voltijdse equivalenten tegen 2024. Dat gebeurt zonder gedwongen ontslagen door medewerkers niet te vervangen bij pensionering en bepaalde vacatures niet in te vullen. Hoewel er geen gedwongen ontslagen plaatsvinden, staat de publieke omroep nog steeds voor een stevige kostenbesparing. Dat is vandaag nogmaals besproken tussen directie en vakbonden tijdens het sociaal overleg.

Geen verdere gedwongen ontslagen

Op basis van het goedgekeurde Transformatieplan was eerder een geplande uitstroom van 32 jobs in 2024 vooropgesteld, onder meer door verdere gedwongen ontslagen. Door deze drie maatregelen worden gedwongen ontslagen vermeden:

  1. Tussen 2023 en 2025 gaan naar schatting een totaal van 100 voltijdse equivalenten met pensioen. De helft hiervan wordt niet vervangen.
  2. VRT geeft medewerkers de mogelijkheid om op hun vroegst mogelijke wettelijke pensioendatum te stoppen.
  3. In de afdelingen waar medewerkers uit dienst gaan of reeds zijn gegaan, werd er kritisch naar de vervanging gekeken door vacatures niet in te vullen.

Situering Transformatieplan

Met het Transformatieplan dat eind april 2022 werd aangekondigd, wil de directie meer inzetten op de digitalisering om VRT in een snel veranderend medialandschap relevant te houden. Daarnaast moet VRT 25 miljoen besparen tegen 2025. Als gevolg van het Transformatieplan werd eerder afscheid genomen van een 50-tal medewerkers. Daarnaast werden 69 medewerkers van Thuis ondergebracht bij Eyeworks. Tot slot werd het aantal voltijdse equivalenten met 60 verminderd door vertrekkende medewerkers na pensionering en vrijwillig vertrek niet te vervangen of door vacatures niet in te vullen.

  1. Met het Transformatieplan wil de directie de toekomst van VRT binnen een uitdagend financieel kader veilig te stellen. Het plan steunt op 5 pijlers:
  2. Met een vernieuwde strategie voor fictie blijft VRT investeren in het genre, maar enkel in samenwerking met de externe productiesector. Zo koos VRT ervoor om de dagelijkse fictiereeks Thuis door Eyeworks te laten produceren.
  3. VRT hervormt haar interne productiehuis, waarbij de nieuwe multimediale strategie een belangrijke rol krijgt.
  4. De komende jaren wordt sterk geïnvesteerd in gerichte digitale opleidingen voor het personeel en 30 nieuwe digitale profielen om in te spelen op het snel evoluerende mediagebruik.
  5. Er worden gerichte keuzes gemaakt op vlak van multimediale content, automatisatie en efficiëntie in de eigen werking.
  6. VRT optimaliseert de inkomsten en uitgaven.

In 2025 voert de VRT-directie het Transformatieplan onverminderd door. In deze fase van het plan worden 21 voltijdse equivalenten geschrapt. Ook dan probeert VRT intensief naar alternatieven te zoeken om het aantal gedwongen ontslagen te vermijden.