VRM legt vtmKzoom geldboete op voor het uitzenden van te veel reclame

FacebookTwitterLinkedIn

De VRM controleerde op 2 december 2018 van 8u-20u de uitzendingen van televisiezender vtmKzoom. Bij deze controle stelde de VRM vast dat er vijf keer sprake is geweest van een overschrijding van het maximaal toegelaten percentage zendtijd voor reclame en telewinkelen per klokuur. Het Mediadecreet schrijft voor dat het aandeel van televisiereclame- en telewinkelspots per klokuur niet meer dan 20% mag bedragen (12 minuten).

Medialaan, dat vtmKzoom reeds vervangen heeft door VTM Kids en VTM Kids Jr., betwist de vaststellingen van de VRM niet en erkent dat de maximale duurtijd voor reclame vijf maal werd overschreden tijdens de onderzochte periode.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM enerzijds rekening met de ernst van de inbreuk die vijf maal werd vastgesteld op een tijdspanne van 12 uur, maar anderzijds ook met het beperkte marktaandeel van vtmKzoom. De VRM besluit daarom een administratieve geldboete van 3.500 euro op te leggen.