VRM publiceert aanbevelingen voor nieuw regeerakkoord

FacebookTwitterLinkedIn

De VRM publiceerde onlangs de nota ‘Bijdrage aan een nieuw regeerakkoord 2024-2029’.

Met deze nota wil de Vlaamse Regulator voor de Media de onderhandelaars van een nieuw regeerakkoord een aantal aanbevelingen doen waarvan zij de realisatie nodig acht, zodat de VRM de komende regeerperiode zijn opdrachten op een effectieve, efficiënte en onafhankelijke wijze kan blijven uitoefenen in een steeds sneller evoluerende en turbulente mediaomgeving en samenleving.

Twaalf beleidsaanbevelingen worden in de nota aangeraakt en verder toegelicht.