Verklaring methodologie van de nieuwe CIM Pers studie 2013: een keerpunt in de meting van het persbereik in België

FacebookTwitterLinkedIn

Op 24 september worden de resultaten van de CIM Persstudie 2013 gepubliceerd. Deze editie zal een keerpunt betekenen in de meting van het persbereik in België.
Door de komst van nieuwe technologieën was het noodzakelijk om de markt een nieuwe studie aan te bieden die alle leesmomenten van de pers kon valoriseren, ongeacht de verspreidingsmethode, zowel op papier als digitaal.

 

De CIM Persstudie werd daarom verrijkt met vragen over het lezen van perstitels in elektronisch formaat. Dit is een radicale methodologische verandering, omdat één van de basisprincipes van de studie gewijzigd is: vanaf de allereerste filtervraag over de lectuur tijdens de afgelopen maanden wordt nu onderscheid gemaakt tussen het lezen van de papieren editie en de digitale platformen. Anders dan vroeger wordt de kans op verwarring tussen het lezen van papier en van digitale formaten daardoor geminimaliseerd. Het gevolg is wel dat elke vergelijking met indicatoren uit het verleden onmogelijk is.

 

De gebruiker beschikt vanaf nu in de exploitatiesoftware over twee bereiksindicatoren:

–    De huidige currency, “Lectuur Laatste Periode” van de papieren versie blijft behouden.

–    Daarnaast zal men in de softwares en op de CIM fiches een nieuwe indicator “Paper + Digital Versions” terugvinden. Die geeft het gecumuleerde netto bereik van de papieren versie van de titel, het bereik van de PDF versie en het bereik van de applicatie die eventueel beschikbaar is op tablet en smartphone.

 

Tot slot publiceert het CIM ook een derde indicator: de “Total Brand” geeft het bereik van het mediamerk, ongeacht de drager. Het gaat hier om het gecumuleerde netto bereik van de papieren versie, plus de digitale versies (PDF + App), plus de website van de betrokken titel.

 

Vanaf deze editie krijgt de markt een genuanceerd beeld van de opbouw van het persbereik over verschillende platformen heen waardoor de dynamiek van de perssector hierdoor veel beter tot haar recht komt.