Targetspot blijft investeren in audioreclame in gaming

FacebookTwitterLinkedIn

Targetspot heeft bekendgemaakt dat het verder gaat investeren in de mobiele gamingsector via de lancering van een gespecialiseerde afdeling in 2022. De nieuwe afdeling zal samenwerken met klanten en partners vanuit het volledige ecosysteem om het aandeel van Targetspot in deze snel groeiende digitale mediasector te vergroten.

Alex Ouhadi, CRO van Targetspot: “Bij Targetspot focussen we op multidimensionale audioreclame. De grootste audioadverteerders zijn op zoek naar manieren om te innoveren en nieuwe doelgroepen te bereiken. De feedback op de gamingomgeving is zeer positief. Ze willen graag ontdekken hoe deze categorie zich gaat ontwikkelen.”

De nieuwe afdeling heeft nog geen naam, maar naar verwachting zal ze een aanvullend merk binnen Targetspot vormen. Adam Pattison, Country Director UK, zal in de loop van 2022 de leiding krijgen.

De nieuwe afdeling zal er in eerste instantie op gefocust zijn om adverteerders te helpen nieuwe doelgroepen aan te spreken binnen de mobiele gamingwereld en de bredere in-app-industrie, maar op langere termijn is het de bedoeling kansen te verkennen binnen de volledige gamingcategorie en het metaverse, zoals met name VR en immersieve omgevingen.