Nieuwe CIM-cijfers voor Pers bekend

FacebookTwitterLinkedIn

De vorige publicatie van de CIM Persstudie dateert van september 2015. Sindsdien werkt het CIM aan een nieuwe studie die rekening houdt met enkele nieuwe ontwikkelingen. Vandaag publiceert het CIM de cijfers van de nieuwe National Readership Survey.

Deze studie wou zoveel mogelijk parameters van de oude CIM Persstudie behouden, maar niettemin zijn er een aantal veranderingen die een impact hebben op de resultaten en die een rechtstreekse vergelijking met de resultaten van 2015 onmogelijk maakt.

Meer toelichting door het CIM over de nieuwe Persstudie leest u hier. De gebruikte methodologie kan u hier raadplegen.