Nieuwe BAM-voorzitter Kris Michiels: “Van denken naar doen” met concrete actiepunten

FacebookTwitterLinkedIn

Na de verkiezing van de nieuwe raad van bestuur in juni is Kris Michiels benoemd tot voorzitter van BAM. Tijdens zijn voorzitterschap wil hij BAM een luidere stem geven en laten bloeien in een snel veranderende sector. Zo staat hij er onder meer op om marketeers nog meer te verbinden en hun belangen scherper te verdedigen. Daarnaast staat het verhogen van de zichtbaarheid van BAM op zijn agenda.

Er is een echte nood aan een onafhankelijke marketingorganisatie zoals BAM, die de marketingsector kan verdedigen, marketers kan begeleiden doorheen hun loopbaan en die vooral bedrijven en talenten kan verbinden”, zegt Kris Michiels. “Je merkt dat marketing op een kantelpunt zit. Er zijn veel transformaties die versnellen en het is nu aan ons om te blijven leiden en de marketingtoekomst zelf te creëren

Er is ontzettend sterk denkwerk gebeurd binnen BAM”, luidt het bij Kris Michiels. De nieuwe voorzitter wil nu een stap verder gaan: “Op een gegeven moment moet je de stap zetten van denken naar doen.” Dat vertaalt zich in concrete actiepunten.

Verdedigen en verduidelijken

Michiels wil sterker inzetten op de belangenverdediging van de sector, en op dat vlak dient zich een momentum aan. België wordt namelijk volgend jaar voorzitter van de Raad van de Europese Unie en er staan verschillende marketingonderwerpen op de agenda. “Dat biedt kansen om ons vak en onze expertise te promoten. We gaan sowieso een interessante regularisatieperiode tegemoet, waarin BAM als onafhankelijke marketingassociatie een belangrijke rol moet spelen”, luidt het. “Het is onze ambitie een luidere stem te hebben in dat belangendebat, maar ook om snel en praktisch nieuwe regels en guidelines duidelijk te vertalen naar onze leden toe.

Daarnaast wil Kris Michiels ook duidelijkheid scheppen rond het unieke marketingmodel van BAM. “Meaningful, verantwoorde marketing gaat over meaningfulness en over marketing, maar de klemtoon ligt wel nog steeds op marketing”, zegt de voorzitter. “Hoe kunnen we marketers en bedrijven helpen om future-fit te blijven? Het gaat over de juiste marketingcompetenties, maar wel bekeken door een unieke “meaningful” lens. Voor BAM de enige manier om aan future-fit marketing te doen.

Relevant en aanwezig

De nieuwe voorzitter wil zich daarnaast ook focussen op de relevantie en de aanwezigheid van BAM binnen de marketingwereld. Juist omdat de sector zich op een soort kantelpunt bevindt, is het belangrijk te blijven mee evolueren met onze leden en hun noden.

Zo vindt Kris Michiels het belangrijk om meer dan ooit de rol van connector op te nemen tussen verschillende leden en groepen. “We hebben heel veel leden, friends of BAM, bedrijven en partners enz. Ik wil kijken hoe ik die marketeers meer kan verbinden zodat ze iets kunnen betekenen voor elkaar. Dat kan zowel op individueel als op bedrijfsniveau.

Kris Michiels streeft verder naar een vereenvoudiging van het programma. “Ik ben een grote fan van het Lagom-principe, wat zoveel betekent als ‘net genoeg, niet teveel en niet te weinig’. Met het BAM-aanbod willen we marketeers maximaal inspireren, met minimale inspanning voor onze leden.”