BAM, EASA, FEDMA en ICC Belgium zorgen met Pre-Summit European Consumer Day voor primeur in marketingland

FacebookTwitterLinkedIn

BAM, EASA, FEDMA en ICC Belgium maakten van de jaarlijkse European Consumer Summit gebruik om stil te staan bij de stand van zaken rond consumentenbescherming en vertrouwen van die consument tijdens hun evenement Elevating Trust: Innovative Approaches to Consumer Protection. “Studies tonen aan dat 85% van de internetgebruikers online beoordelingen leest voor ze hun aankoopbeslissing nemen. Vertrouwen is dus cruciaal.

In het huidige landschap van digitale handel kan het belang van consumentenvertrouwen niet genoeg worden benadrukt. Volgens gegevens die digitaal marketingexpert Cédric Cauderlier deelde tijdens zijn keynote tijdens de Pre-Summit European Consumer Day over digitale strategie, vertrouwt een overweldigende 85% van de internetgebruikers op online beoordelingen voordat ze een aankoopbeslissing nemen (bron: Bright local – Local Consumer Review Survey 2020 worldwide data). Marketing heeft dus als belangrijke taak om het vertrouwen van consumenten te verhogen.

Staatssecretaris voor Consumentenzaken Alexia Bertrand benadrukt deze trend en wijst dan ook op de nood aan marketingstrategieën die niet alleen betrokkenheid genereren, maar ook vertrouwen opbouwen. Dat is essentieel voor het behoud van consumentenvertrouwen en -loyaliteit in een tijd van gerichte advertenties en influencer samenwerkingen. “We bevinden ons op een cruciaal punt binnen de dynamische wereld van marketing”, zo zegt ze. “Met de opkomst van gerichte advertenties en strategische samenwerkingen met influencers is er nood aan duidelijke informatie voor de consumenten. Het is daarom dat ik dit onderwerp ook als één van de prioriteiten behandel tijdens het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Vandaag zie ik hoe de marketingsector de uitdagingen omarmt en actief meewerkt aan oplossingen die zowel de industrie als de consument ten goede komen door te streven naar ethische en transparante marketing.”

Mooie opportuniteit

Het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie bood ons de unieke gelegenheid om een gemeenschappelijk project uit te werken, net voor de European Consumer Summit”, zegt Fleur Parnet, CEO van BAM. “De bescherming van de consument binnen een kader dat bedrijven toelaat om aan marketing te doen is daarbij ons gemeenschappelijk doel.

En zo tonen we meteen aan dat Europa niet theoretisch, maar net zeer tastbaar is”, vult Lucas Boudet, Director General van EASA, aan. “Het was ons doel om nationale en Europese stakeholders, net zoals de sector en policymakers, samen te brengen zodat we kunnen tonen hoe Europese principes op lokaal niveau in de praktijk worden gezet.

Privacy Enhancing Technologies

Naast de keynote van Cédric Cauderlier, stonden een aantal presentaties en debatten, met consumentenbescherming in het digitale tijdperk als rode draad, op het programma. Zo werd stilgestaan bij het belang van preventie en opleiding om influencer marketing op een verantwoorde manier te voeren. Fleur Parnet: “Dit is een thema dat aan belang blijft winnen, maar waarrond relatief weinig sectorbrede initiatieven genomen worden.” Naast een keynote van Staatssecretaris voor Consumentenzaken Alexia Bertrand was er verder aandacht voor Privacy Enhancing Technologies (PET’s). Dat zijn technologieën die vertrekken vanuit het principe ‘privacy by default’.

Met dit debat leggen we de nadruk op het bestaan van deze technologieën zodat bedrijven ze meer gaan inzetten en zoveel mogelijk respect hebben voor de privacy van de burger”, klinkt het bij Robin De Wouters, Director van FEDMA. “PET’s anticiperen op strengere regelgeving, die bovendien in elke lidstaat van de Europese Unie anders kan geïmplementeerd worden. Dat kan bijvoorbeed door anonimisatie of pseudonimisatie van gegevens toe te passen. Door hierop de nadruk te vestigen tonen we ook aan politici wat de mogelijkheden zijn.

Autoregulering en wetgeving gaan hand in hand

Afsluitend thema was een paneldiscussie over ethische en crosssectoriële marketingpartnerships. “We wilden laten zien hoe complementair alle initiatieven zijn om een hoog niveau van consumentenbescherming te waarborgen”, aldus Lucas Boudet. “Zonder afbreuk te doen aan de verantwoorde acties die bedrijven zelf ondernemen, vormt collectieve zelfregulering op het gebied van reclame een effectieve aanvulling op de regelgeving omdat ze snel en wendbaar is. Zij kan zich snel aanpassen aan nieuwe marketingpraktijken door het opstellen van relevante regels en opleiding. Bovendien worden de gedragscodes voor de hele branche onafhankelijk gehandhaafd door zelfreguleringsinstanties die zorgen voor een snelle afhandeling van klachten.

Deze Pre-Summit Consumer Day heeft ons toegelaten om het thema vertrouwen binnen marketing onder de aandacht te brengen. Dat was zowel belangrijk voor ondernemingen als voor politici en beleidsmakers”, besluit Julie Deré, Secretary General van ICC Belgium. “De ICC Advertising and Marketing Communications Code is primair gericht op bedrijven en marketeers, maar heeft indirect invloed op consumentenbescherming door het bevorderen van eerlijkheid, transparantie en respect voor consumentenrechten in reclame en marketing. Dit gezamelijk project sluit dan ook volledig aan bij onze doelstellingen en we zijn dan ook blij deze bijeenkomst samen met BAM, EASA en FEDMA te hebben mogen organiseren.”

Dit initiatief vond plaats met de steun van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.