Nicholas Lataire keert terug en wordt samen met An Goovaerts hoofdredacteur VTM Nieuws

FacebookTwitterLinkedIn

Na het eerdere dubbelontslag van Kris Hoflack en Nicholas Lataire heeft de directie van Medialaan na rijp beraad beslist om Nicholas Lataire opnieuw aan te stellen als hoofdredacteur van VTM Nieuws. Lataire zal samen met An Goovaerts, die vorige week als hoofdredacteur aan de slag ging, in duo de VTM-nieuwsdienst leiden.

De laatste dagen zijn er in alle sereniteit open gesprekken geweest tussen mensen die het beste voor hebben met elkaar, met VTM Nieuws en met Medialaan. Deze constructieve dialoog heeft tot de beslissing van vandaag geleid.

Over hun beslissing om Nicholas Lataire initieel te ontslaan verwijzen CEO’s a.i. Erwin Deckers en Dirk Lodewyckx naar de toenmalige nood om een kordate ingreep: “Een onwaarschijnlijke opeenstapeling van gebeurtenissen heeft er vorige week voor gezorgd dat we oog in oog kwamen te staan met een onmogelijke situatie op onze nieuwsvloer en in ons bedrijf. Met de informatie die er toen voorhanden was, moest er snel en kordaat ingegrepen worden.

De eerdere aanstelling van An Goovaerts wordt niet teruggedraaid. Met het oog op de toekomst verklaren de CEO’s a.i. nog: “Een beslissing terugdraaien en de pijnlijke situatie van vorige week opzij zetten, doe je niet zomaar. We zijn dan ook heel blij dat Nicholas en An de uitdagingen vanaf nu samen gaan aanpakken. Als één team, in alle openheid en met veel trots voor VTM Nieuws.

Nicholas Lataire keert dus terug naar de VTM-nieuwsdienst: “De laatste dagen is er heel veel gebeurd. We hebben in alle openheid gesprekken gevoerd en draaien nu een bladzijde om. Ik zie het geweldig zitten om samen met An als één team het succesverhaal van VTM Nieuws verder te zetten.

An Goovaerts is eveneens tevreden met de beslissing: “Ik ben heel blij dat de ervaring van Nicholas aan boord blijft en kijk er naar uit samen met hem dit talentvolle team te leiden.