Jaarcijfers De Persgroep: omzet- en winstdaling. Christian Van Thillo geeft toelichting: “boeiende tijden”

FacebookTwitterLinkedIn

Ondanks zijn afkeer van negatieve cijfers vindt Christian Van Thillo het boeiende tijden om De Persgroep te leiden. De uitgeefactiviteiten van de groep omhelzen print en digitaal, de grote uitdaging van dit tijdperk is om de transitie tussen off- en online te managen. De technologie wordt meer en meer een commodity en hertekent daardoor de gebruiksmogelijkheden voor de consument. De Persgroep richt zich eens te meer op de ervaring van de gebruiker en het comfort. Het is de gebruiker die beslist welke informatie en content hij op welke manier en op welk moment zal consumeren.

 

“Eindgebruikers laten zich in hun keuzes leiden door de beste gebruikservaring, adverteerders door de beste respons op hun reclameboodschappen. Die twee bewegingen zijn gecorreleerd, maar niet identiek. Ze hebben een fundamentele impact op de evolutie van ons businessmodel. Voor ons betekent dit dat we geen keuze moeten maken voor papier of digitaal, maar wel voor welke informatie het best past bij welke drager en hoe we dat het best aanbieden aan onze klanten.”

 

Print

 

De oplage van Dag Allemaal vermindert met 10% en loopt op zich gelijk met de gemiddelde daling in de magazinemarkt. Toch baart dit zorgen en wil De Persgroep alle focus leggen om deze daling te beheersen.

 

De betaalde verspreiding van de dagbladen Het Laatste Nieuws en De Morgen daalt zeer licht en beide kranten behouden hun positie.

 

Bij de financiële dagbladen L`Echo en De Tijd is het lezersbereik stabiel. De gedrukte krant daalt sterk, maar dit wordt opgevangen door een stijging van de digitale verspreiding. De digitale krant is vandaag al bijna goed voor een kwart van de totale verkoop. De digitale abonnementen zijn 20% goedkoper voor de lezer, maar leveren een gunstigere bijdrage aan het bedrijf vermits er geen druk- en distributiekosten zijn.

 

Dit laatste is hoopgevend voor de toekomst. Er zullen nog meer combinaties uitgewerkt worden tussen de diverse platformen. De combinatie van een digitaal weekabonnement en een papieren weekendkrant is maar één voorbeeld. De ontwikkeling van de distributie via tablets en mobiel levert weer nieuwe mogelijkheden, omdat apps toelaten een eigen ecosysteem te creëren rond het merk en de leeservaring.

 

De daling van de advertentiemarkten wordt maar deels gecompenseerd door de stijging van de inkomsten uit digitale reclame. De stijging van de loonmassa door de indexatie in België noemt Van Thillo suïcidaal op lange termijn.

 

Print NL

 

In Nederland hebben de kranten van De Persgroep een marktaandeel van 27% met de titels AD, Volkskrant, Trouw en Het Parool. Opnieuw werd ingezet op een verhoging van efficiëntie in druk operations, ICT en distributie.

 

Audiovisueel

 

De aangekondigde aardverschuiving in het tv-landschap heeft niet plaatsgevonden in het najaar van 2012. Zelfs met de hoge investeringen in lokale content boekt VIER maar een bescheiden groei van 6%. Dit is dan nog voornamelijk te danken aan één programma, nl. De Slimste Mens. VTM en 2BE kunnen de schade beperken met een marktaandeel op VVA 18-44 van respectievelijk 23,6 en 8,9%.

 

De reclamemarkt voor TV is gedaald met 5 à 6%, daarbovenop is het bestedingsaandeel van VMMa licht gedaald na de zomer.

 

Het feit dat VMMa al meer dan twee jaar zonder contract werkt met Telenet, vindt de CEO onhoudbaar. In de discussie over de signaalintegriteit gaat het er om wie eigenaar is van het signaal. Het signaal wordt aangeboden aan de distributeur die op eigen initiatief diensten toevoegt, waardoor het oorspronkelijke inkomstenmodel van de signaaleigenaar helemaal overhoop wordt gegooid. Dit is in de fysieke wereld ondenkbaar; een winkelier die een weekendkrant in aparte stukken zou verkopen en tegelijkertijd de advertenties zou wegscheuren, zou onmiddellijk terecht worden gewezen. In de digitale wereld is er echter geen bescherming. Van Thillo blijft optimist en is ervan overtuigd dat er een oplossing zal gevonden worden voor deze betwisting.

 

De investeringen in programmatie wegen zwaar door, maar toch gelooft VTM in de positionering van familiezender en is het daardoor aan zichzelf verplicht flink in te zetten op fictie, nieuws en andere eigen content.

 

De cijfers voor het voorjaar 2013 (VVA 18-84 17u-24u) bevestigen het marktleiderschap van VMMa met 35,9% tegenover VRT (32,6%) en SBS (15,8%). De kloof tussen VTM (22,8%) en de publieke zender één (25,5%) wordt kleiner. 2BE (8,5%) komt dan weer dichter in de buurt van VIER (10,7%) en bij de vrouwenzenders benadert Vitaya (4,6%) het bereik van VIJF (5,1%).

 

De radiomarkt in Vlaanderen is gezond en bestedingsaandelen voor de Q-group zijn gunstig. In Nederland is de situatie helemaal anders. De radiomarkt leidt daar onder de lage tarieven van tv-reclame. Qmusic Nederland heeft ook veel nadeel ondervonden van de brand in twee zendmasten.

 

De bedrijfsresultaten zijn overal rood gekleurd, zowel de omzetten als de winstcijfers zijn minder gunstig dan in 2011.

 

 

Van Thillo benadrukt dat de balans ondanks deze cijfers gezond blijft. Bewijs hiervan is de reserve die het bedrijf heeft om toekomstige overnames autonoom te kunnen financieren. De gesprekken rond de overname van de kranten van Wegener zijn afgesprongen, maar toch heeft het Nederlandse vakblad Adformatie een positieve houding geregistreerd en zou de overname opnieuw aan bod kunnen komen. Verder zegt Van Thillo niet actief op zoek te zijn naar mogelijke overnames, maar zegt hij wel dat de economische crisis er de komende twee jaar wel voor zou kunnen zorgen dat er onverwacht interessante opportuniteiten zullen opduiken.

 

Terloops heeft Van Thillo heel fier de aanwerving aangekondigd van de eerste Chief Digital Officer waarvan de naam eerstdaags bekendgemaakt zal worden.

 

Online Services vormt een nieuw deel in de structuur van de groep en bevat drie sectoren. Onder “Online Services Recruitment” vallen de Belgische sites Vacature.com en Regiojobs.be en de Nederlandse titels Nationale Vacaturebank en Intermediair. “Online Services Technologie” herbergt enkel Tweakers.net, de website van het jaar in Nederland die reviews geeft van allerhande digitale producten. “Online Services Automotive” omhelst het Belgische Autozone.be en het Nederlandse Autotrack.nl (marktleider voor tweedehandsauto`s) en Carsom.nl.