VRM: Toezichtsrapport VRT

FacebookTwitterLinkedIn

De VRM publiceert jaarlijks een rapport over de naleving door de openbare omroep van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap.

De belangrijkste conclusies uit het rapport voor 2019 zijn:

  • De VRM stelt vast dat de VRT in het kader van het opvolgen van de strategische doelstellingen goede resultaten heeft neergezet.
  • De VRT heeft bijna alle performantiemaatstaven behaald.
  • De performantiemaatstaf inzake gesproken ondertiteling bij alle niet-Nederlandstalige programma’s en programmaonderdelen is net niet behaald voor de programmaonderdelen (99% i.p.v. 100%).
  • Wegens het ontbreken van gegevens inzake personen met een beperking in het personeelsbestand van de VRT, kan de VRM voor deze performantiemaatstaf geen uitspraak doen over de voortgang in 2019. Deze performantiemaatstaf (streefcijfer 1,8%) dient tegen 2020 behaald te worden.