MXtend 2020: De belgitude, geen fabeltje

FacebookTwitterLinkedIn

België heeft iets waardoor de Belgen zeer gehecht zijn aan hun land. De ‘belgitude’ komt vooral tot uiting in de relatie die de Belgen hebben met sportfiguren of artiesten van bij ons. Ook mediacontent met ‘dit is Belgisch’-label wekt grote belangstelling van onze landgenoten.

De MarCom-afdeling van RMB onderzocht hoe enthousiast de Belgische bevolking is voor mediacontent met focus op België en de Belgen. Volgens de MXtend-studie (*) voelt 79% van de 16-64-jarigen zich aangesproken door tv- of radiocontent die rechtstreeks te maken heeft met België of zijn inwoners.

Op televisie…

Dat de Belgen gehecht zijn aan hun land komt sterk tot uiting in hun benadering van de tv-programma’s. In totaal toont 78% van de 16-64-jarigen veel of redelijk wat interesse voor een of ander type tv-programma met een uitgesproken Belgisch accent: lokale fictie, magazines rond ontdekking van het land, buitenlandse programma’s in een Belgisch jasje, focus op Belgische artiesten of acties om talent of ondernemers van bij ons te steunen. Met totale attraction rates van respectievelijk 76% en 79%, geven de Franstaligen en Nederlandstaligen blijk van dezelfde interesse voor tv-programma’s met Belgische connotatie.

Van alle verschillende topics zijn het vooral de fictieprogramma’s “van bij ons” die het meest in de smaak vallen, met een attraction rate van 59%. In tv-content is België een verenigend en consensueel thema. Het interesseniveau varieert weinig, afhankelijk van het profiel van de individuen, ook al lijken mannen iets meer betrokken dan vrouwen.

Wat leeftijd betreft, merken we weinig verschil volgens het soort programma. Er zijn bijvoorbeeld 15% meer jongeren (16-24 jaar) (selectiviteitsindex = 115) die interesse tonen voor acties of wedstrijden om jong talent of Belgische ondernemers te steunen, dan 16-64-jarigen.

Op de radio…

In MXtend is het aantal geteste Belgische programma’s op de radio kleiner dan het aantal getest op televisie. Dit verklaart gedeeltelijk het interesseniveau van 57% (versus 78% voor televisie) voor specifiek op België gerichte audiocontent. Van de drie soorten programma’s die geanalyseerd werden, liggen deze die te maken hebben met België of de Belgen aan kop: 46% van de geïnterviewde personen verklaren er interesse voor te hebben.

Net als voor televisie zijn de meeste individuen het eens over het ‘belgitude’-gevoel dat ze ervaren op de radio. De interesseniveaus voor de diverse Belgische topics, zowel van de verschillende luisteraarsprofielen als van beide landsgedeelten (Noorden-Zuiden), zijn zeer vergelijkbaar.

Tot besluit…

De insights afgeleid uit MXtend tonen aan dat het aanbod met lokale verankering een belangrijke plaats inneemt in de verwachtingen van de Belgische mediaconsumenten. Bereik, maar vooral ook betrokkenheid en commitment vormen de kracht van de typisch Belgische contentvoorstellen.

(*) MXtend is een studie van RMB uitgevoerd in oktober 2019. Dit nationale onderzoek is gebaseerd op een steekproef van 3.000 respondenten. Geïnterviewde universum: 16-64 jaar (7.300.000 individuen). MXtend is een van de meest volledige crossmediastudies in België. Ze meet en analyseert de consumptie van de belangrijkste grote ‘content’-media van de Belgen op een gemiddelde dag (video, audio, websites, social media en pers). De studie omvat ook een luik over de houding van de Belgen ten opzichte van actuele thema’s en hun consumptiegedrag in enkele diensten- of FMCG-sectoren.