Space Essentials – MDB januari – juni 2011 +1,6%: is de achteruitgang ingezet?

FacebookTwitterLinkedIn

Bij de officiële bekendmaking van de cijfers van de kwantitatieve pige MDB voor de eerste zes maanden van het jaar kunnen wij al meteen één iets vaststellen: na de goede cijfers van 2010, namelijk +6% in constante waarde, vertoont het 1ste semester van 2011 slechts een groei van minder dan 2%. Niet echt een reden tot vreugde. De mediawaarde lijkt in ieder geval omhoog te worden getrokken door bepaalde “duurzame” categorieën zoals de automobielsector of de non-fooddistributie. Wij kunnen evenwel niet echt meer spreken van een heropleving. Het ziet er trouwens sterk naar uit dat 2011 een stagnatiejaar zal zijn voor de mediamarkt.

 

In een notendop:

• Over de eerste 6 maanden van 2011 wint de mediamarkt 1,6% aan constante waarde in vergelijking met vorig jaar.

• De situatie verschilt sterk naargelang de productsectoren en soms zelfs naargelang de
adverteerders binnen een sector…

• .. maar de grote actoren zoals de banken gaan duidelijk achteruit. Over het algemeen doet de automobielsector het goed.

• Wat de media betreft heeft de pers het duidelijk het moeilijkst: bij de dagblad- en tijdschriftenpers zitten we opnieuw op het niveau van het slechte jaar 2009.

• Doen het uitstekend: de bioscoop, de radio en het internet. Bij de televisie waren wij een meer indrukwekkende vooruitgang gewoon, maar kan dat nog wel als men al zo hoog staat?

• Toch is de groei van de digitale media in de MDBperimeter niet zo spectaculair. Is dit evenwel een juiste weergave van de situatie van dit type van media in België?