Space Essentials – Me, My Phone & Brands

FacebookTwitterLinkedIn

Tijdens recente sessies van SpaceWatcher Breakfast kregen klanten van Space een exclusieve kwalitatieve studie voorgesteld die de geheimen van een geslaagde applicatie voor de merken ontsluiert. Als uitgangspunt gebruikten wij de manier waarop de consument de smartphone gebruikt in zijn dagelijkse bezigheden.

 

In een notendop:

• De smartphone, dit wil zeggen de mobiele telefoon met een internetaansluiting en die een “operating system” gebruikt, kan een belangrijke plaats innemen in het leven van consumenten…

• … maar mannen en vrouwen hebben er niet noodzakelijk dezelfde opvatting over: meer op het nuttige gebruik gericht bij mevrouw, meer speels en “technofreak” bij meneer.

• Alle indicatoren stemmen overeen: ongeacht de mate waarin hij wordt gebruikt of waarin men erbij betrokken is, wordt de smartphone beschouwd als een privé en uitermate persoonlijk voorwerp.

• De merken zijn er bijgevolg niet meteen welkom: zij moeten overtuigen met hun goede bedoelingen, zoals bij een gesprek tussen mensen.

• Er bestaan evenwel al voorbeelden van geslaagde, gewaardeerde en min of meer duurzame applicaties. Zij verlenen de merken die deze hebben ontworpen een waardevolle relevantie en nabijheidgevoel met hun gebruikers.