Space Essentials – CIM National Readership Survey & Cinema 2016-2017: 5 lessen met een soms dubbel gevoel

FacebookTwitterLinkedIn
Space

Eind oktober werd het eerste deel van de nieuwe persstudie aan de markt meegedeeld. De eerste vooropgestelde publicatiedatum van maart werd dus meerdere keren uitgesteld. Het lijkt ons twijfelachtig dat de uitgevers van kranten en magazines onverdeeld blij zijn met deze nieuwe cijfers.

In het kort:
• De publicatie van de CIM NRS gegevens bevat zowel gegevens met betrekking tot het leespubliek op verschillende platformen als oplage- en verspreidingscijfers, evenals informatie over het leesgedrag op het internet zoals dat opgemeten wordt door de CIM internetstudie.
• Deze gegevens betreffende het leesbereik “pers” en “web” worden momenteel naast elkaar geplaatst, maar nog niet gecombineerd door een fusie.
• In tegenstelling tot het verleden zijn de leesindicatoren over louter papieren uitgaven niet langer beschikbaar. De beschikbare informatie die in principe het meest bruikbaar is voor mediaplanning, is de bereikindicator print + digitale versies (“P + D”).
• De snelle technologische ontwikkelingen en het beperkte vermogen van de ondervraagde personen om verschillende leeswijzen te onderscheiden, bemoeilijken helaas het trekken van duidelijke scheidingslijnen tussen het bereik van “digitale edities van de titels” (meestal zeer gelijkend op de papieren edities) en hun andere verschijningsvormen (websites). Daardoor
is het aan te raden alle vergelijkingen met de gegevens uit het verleden te baseren op de bereikindicator “totaal merk”, die alle verklaarde leesmomenten omvat.
• De vergelijkingen met de resultaten uit vorige CIM-studies draaien zelden positief uit: alleen de Nederlandstalige dagbladpers is licht gestegen ten opzichte van 2015. Daarbuiten stelt men voor een grote meerderheid van titels bereikdalingen vast, die soms aanzienlijk kunnen tegenvallen.
• De meetmethode van het nationale bioscoopbezoek is stabiel gebleven. Het is dus logisch te stellen dat de bioscoop ongedeerd en zelfs versterkt uit de nieuwe studie komt met een bevestiging van het wekelijkse bereik en een marktpenetratie op recordhoogte.
• Deze nieuwe studie is slechts een eerste module van een groter project, dat in de komende maanden (of weken?) nieuwe bereikindicatoren over dagbladen en tijdschriften zou moeten opleveren.

 

Klik hieronder op de link voor het volledige document.

Bekijk hier alle nieuwsbrieven van Space.