Seen from Space: “Twitter is not only about news”

FacebookTwitterLinkedIn

… en nochtans. Het sociale netwerk monopoliseert op zijn zachtst gezegd de mediapagina’s in de pers momenteel. Onder andere met berichten over massaal afhakende gebruikers die ontevreden of bezorgd zouden zijn over de overname van Twitter door de wispelturige en eigenzinnige Elon Musk.

Als we kijken naar de Statscounter-gegevens voor België van oktober 2022, lijkt Twitter nochtans nog niet te lijden onder die massaal vertrekkende abonnees. Maar deze historische gegevens illustreren één ding: in de wereld van de sociale media lijkt Twitter het nooit zo goed te hebben gedaan als tijdens de eerste fase van de coronapandemie, precies op het moment dat kijkers en internetgebruikers massaal op zoek gingen naar nieuws.

Sommige gegevens uit het Digital News Report (DNR) 2022 van het Reuters Institute lijken aan te geven dat Twitter een hoogplaats is voor nieuws: volgens de typologieën van de studie zou Twitter “nieuwsfreaks” aantrekken, aangezien het onderzoek een hoger dan gemiddeld gebruik opmerkt bij “newslovers” en ook bij degenen die een grote belangstelling voor nieuws tonen gekoppeld aan een wantrouwen in de manier waarop het wordt verwerkt, een “low trust, high interest” groep binnen de DNR segmentaties.

Maar datzelfde DNR brengt ook een paradox aan het licht: bijna de helft van de Twitter-gebruikers is niet op zoek naar nieuws op het netwerk. Terwijl het netwerk een wekelijks bereik heeft van ongeveer 12% voor de algemene bevolking, daalt dit tot 6% wat betreft nieuws in brede zin (“nieuws vinden, lezen, bekijken, delen of bespreken”). Er is geen verschil tussen Frans- en Nederlandstaligen: de resultaten zijn vrijwel identiek. Voor het overige is Twitter een kanaal met een eerder beperkt bereik dat eerder gebruikt wordt door mensen jonger dan 25, maar toch selectief tot 45 jaar, en door mensen met een hoog opleidingsniveau. Deze kenmerken blijken zowel uit de Reuters-gegevens als uit de gloednieuwe informatie die beschikbaar is via de CIM Establishment Survey.

Kortom, Twitter is niet (alleen) een bron van informatie of discussie over nieuws, maar ook een plaats voor algemene interactie voor een bepaald publiek. “Not only about news” dus, ook al zijn journalisten en politici er in overvloed aanwezig.

Redactie: MM.