Seen from Space: Meer dan een Belg op twee houdt van YouTube

FacebookTwitterLinkedIn

Als hoofdrolspeler in de bruisende streamingindustrie is YouTube een referentie vanwege zijn leeftijd (15 jaar), zijn volume (2 miljard gebruikers per maand, meerdere miljarden views per dag) en zijn groeivermogen (na 15 jaar blijft het fans veroveren). Niets lijkt het te kunnen bedreigen.

Maar hoe populair is de leider inzake online video bij ons? Volgens de recentste Establishment Survey verklaren meer dan 5 miljoen mensen YouTube te gebruiken, dus meer dan een Belg op twee (12+). Dat is een stijging van 14% in vergelijking tot 2018, goed voor 650.000 nieuwe gebruikers, van wie twee derde Franstalig is.

De groei is inderdaad veel duidelijker in het zuidelijke landsgedeelte (+ 21%) dan in het noorden (+ 9%). Daarmee klokt 2019 af op een equivalent aantal gebruikers (ongeveer 2,6 miljoen) in beide landsdelen. De penetratie is daardoor duidelijk sterker aan Franstalige zijde (59%) dan in Vlaanderen (47%).

Het gebruikersprofiel is wel heel vergelijkbaar in beide regio’s: iets mannelijker dan vrouwelijk, erg jong (50% is jonger dan 35 jaar), actief, sociaal gegoed en deel uitmakend van een gezin. Slechts een derde van de gebruikers verklaart YouTube soms te gebruiken op een televisiescherm, wat tegelijk weinig en veel is. Weinig gezien het aantal gebruikers, veel aangezien YouTube oorspronkelijk een zuiver internetproduct was. Wereldwijd zou 70% van de video’s op YouTube op mobile bekeken worden.

Ondanks zijn 15-jarig bestaan zit er geen enkele sleet op YouTube. Het blijft groeien op zijn centrale doelgroep en proportioneel gezien nog sterker op de oudere bevolkingsgroepen.


Redactie: MM.