Hugues Rey: “UMA Media Date toont tot wat samenwerken kan leiden”

FacebookTwitterLinkedIn

Samen een sterk lokaal ecosysteem creëren: dat was dit jaar het thema van de UMA Get Together – UBA Media Date, maar is ook de rode draad in de strategie die de vereniging van mediabureaus heeft bepaald. Naast versterking van de samenwerkingen met andere vakverenigingen hoort daar ook de publicatie van studies en benchmarks bij.

UMA-voorzitter Hugues Rey (Havas Belgium) blikt met tevredenheid terug op het event dat eind augustus plaatsvond op dezelfde dag als de UBA zijn leden op quasi hetzelfde programma trakteerde. “Het geeft aan dat ook adverteerders de media knowhow belangrijk vinden. Maar nog belangrijker: het toont dat twee vakverenigingen samen verder bouwen aan een gezond ecosysteem.”

Ondanks het feit dat het nog maar de tweede editie was, hebben noch UBA noch UMA de vraag gesteld of die er wel moest komen. Ook de volgende editie lijkt al een evidentie. “Het is fijn in de UBA een gesprekspartner te vinden die het belang van sterke lokale mediamerken en van de mediabureaus inziet, en we ervaren het als zeer positief dat steengoede presentaties over marketing en media met de hele sector gedeeld worden.”

Done is better than perfect

UBA is niet de enige vakvereniging waarmee UMA nauw samenwerkt. Zo worden er samen met de ACC verschillende projecten uitgewerkt ter ondersteuning van de sector. Het platform CommToZero is er een van. “Ik neem hierbij graag het voorbeeld van de Carbon Calculator. We hadden daar lang over kunnen discussiëren, maar beslisten om wat er in het Verenigd Koninkrijk bestond, aan te passen. Done is better than perfect. We hebben nu een tool die zijn nut bewijst en zullen niet aarzelen die verder te optimaliseren.” Daarnaast is er ook een samenwerking tussen de twee vakverenigingen rond de jobsite CommCareers.be.

Tot slot is er CommPass, de organisatie van mediaprofessionals. “De opleidingen en de expertise die CommPass biedt, doen onze markt goed. Ook hier merk ik het ecosysteem-denken. En dat betekent niet alleen nieuwe initiatieven nemen, maar ook zien waar je verantwoordelijkheid ligt en die opnemen. Mensen bijeenbrengen is belangrijk in een sector waar de netwerkmogelijkheden veel beperkter zijn geworden. Als industrie is het belangrijk om zorgzaam om te springen met onze grondstoffen, onze medewerkers. Als we daar samen aan werken, verhoogt dat de kwaliteit van de industrie, waardoor we meer meerwaarde bieden en onze partners hiervan overtuigd blijven.”

Benchmarks om professionaliteit te verhogen

Naast de samenwerkingen met de vakverenigingen neemt UMA ook zijn verantwoordelijkheid door zijn aantal mediabenchmarks uit te breiden. “We publiceerden recent de meest recente cijfers rond de mediabestedingen om zo het aandeel van digital te kunnen duiden. Dat we dat op halfjaarlijkse basis – en op jaarlijkse basis samen met UBA – doen, bewijst dat we in staat zijn om zeer snel op de bal te spelen en een gedetailleerd beeld te bieden. Kortom: we tonen dat we een partner zijn die de professionaliteit van ons vak nog wil doen toenemen.”

Naast de Benchmark Media Investments publiceerde de UMA dit jaar ook voor het eerst een benchmark van investeringen in out-of-home. Tot slot is er de UMA-ranking die al jaren wordt gepubliceerd. Deze geeft een goed beeld van de markt en van het aantal medewerkers die de mediabureauwereld telt. Hugues Rey besluit: “Je merkt dat het aantal medewerkers jaar na jaar toeneemt. Dat geeft aan dat onze initiatieven vruchten afwerpen. UMA professionaliseert zich en de markt verder en dat heeft een positieve impact op de bureaus. We hebben meer dan ooit onze plaats in de waardeketen.”

De presentaties van de UMA Media Date kan u hier terugvinden.