De media zijn in crisismodus door Covid-19: journalistiek werk staat onder druk

FacebookTwitterLinkedIn

De impact van Covid-19 op nieuwsmedia en journalisten is groot: de coronacrisis heeft nieuwsmedia in crisismodus gebracht en dat leidde tot verminderingen van het personeelsbestand, ook bij journalisten. Volgens de VVJ, de Vlaamse Vereniging van Journalisten, mist elke besparing op nieuwsredacties nu echter elke grond: “Integendeel, gelet op de gigantische nieuwsvloed die ons de komende maanden en jaren nog te wachten staat, valt er alleen maar extra te investeren in professionele journalistiek“.

De media, de journalisten en de diensten van de communicatie behoren tot de cruciale sectoren en essentiële diensten. Weliswaar moeten ook nieuwsmedia “in de mate van het mogelijke” telewerk en social distancing toepassen. De Vlaamse nieuwsredacties zijn heel snel overgeschakeld op maximaal telewerk voor hun journalisten en andere redactiemedewerkers. De coronacrisis zal voor een versnelde digitalisering van de redactionele werkprocessen zorgen. Toch wijzen velen nog altijd op de voordelen van fysieke aanwezigheid op redacties. De verwachting is dat werk-op-afstand in de journalistiek in de toekomst zal toenemen, maar zonder volledig door te breken.

De coronacrisis drukt ander nieuws weg. Dat gebeurt ook indirect, via het overheidsbeleid van lockdown dat talloze sectoren en evenementen treft, waaronder sport, cultuur, en ook openbare politieke vergaderingen en rechtszittingen. Sport- en cultuurjournalisten vallen grotendeels zonder werk. Dat geldt ook voor de verslaggevers van lokaal beleid of justitie, die eveneens hun activiteiten op een laag pitje zetten of functioneren op minder toegankelijke wijzen. Beeldjournalisten zijn een groot slachtoffer van de evenementenstop.

Redactionele capaciteit en journalistieke toegang: VVJ en AVBB waarschuwen

De Vlaamse mediahuizen zijn inmiddels overgeschakeld op tijdelijke werkloosheid voor een deel van het personeel. Het enige mediahuis dat geen tijdelijke werkloosheid inroept, is de VRT. Enkele mediahuizen hebben maatregelen getroffen om de pijn solidair te spreiden. Ook managers en aandeelhouders dragen hier en daar hun steentje bij. “Het is essentieel dat er niet meer in de redactionele capaciteit wordt gesneden dan door de nieuwe maatschappelijke realiteit verantwoord is“, waarschuwt de VVJ.

De VVJ stelt samen met de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België, AVBB, vast dat het her en der moeilijker is geworden om nog toegang te krijgen tot gebouwen, evenementen of gebeurtenissen. Het gevaar bestaat dat het gezondheidsrisico wordt uitgespeeld als alibi om journalisten niet langer toegang te verlenen. Poolvorming, waarbij de fysieke aanwezigheid van journalisten bij een event wordt beperkt en opnames worden gedeeld, kan in noodgevallen een uitweg zijn. Toch mag dat systeem geen gewoonte worden. Het uitgangspunt moet wel degelijk het pluralisme van de nieuwsmedia blijven.

Bron: Belga.