De Belgische Vereniging van de Audiovisuele Media (ABMA-BVAM) trekt Wout Dockx aan als secretaris-generaal

FacebookTwitterLinkedIn
wout dockx

De Belgische Vereniging van de Audiovisuele Media (BVAM) wil korter op de bal spelen en sterker aanwezig zijn op de markt van communicatie, studies en evenementen.

De opdracht van Wout Dockx bestaat er in de eerste plaats in het centrale aanspreekpunt te zijn. Verder zal hij zich op internationale trends inspireren om de kracht van de Belgische audiovisuele media te promoten en de belangenverdediging van deze media te coördineren. Hij ziet toe op de ontwikkeling en de opvolging van de strategische plannen van de diverse media, brengt de bestaande knowhow op het vlak van studies en kennis samen en communiceert naar de reclamemarkt toe.

Denis Masquelier, huidig voorzitter van de ABMA-BVAM en General Manager van de regie IP Belgium, is verheugd over de aanstelling: “Wout Dockx heeft in zijn carrière al ruimschoots aangetoond dat hij op professioneel vlak over superieure kwaliteiten beschikt, zowel strategisch als operationeel, en over een uitgebreide kennis van de Belgische audiovisuele sector”.

Wout Dockx: “Met mijn jarenlange voorzitterschap van de technische commissie CIM-TV, mijn werk bij GfK dat in België zowel het radio- als het tv-onderzoek uitvoert, en mijn ervaringen bij verenigingen als CIM, UMA, CommPass en Newsworks, denk ik goed gewapend te zijn om deze challenge aan te gaan. De audiovisuele media zijn hoekstenen van communicatie in onze markt, en daar wil ik graag mijn schouders onder zetten”.

De Belgische Vereniging van de Audiovisuele Media vertegenwoordigde in 2017 bijna 60% van de Belgische reclamemarkt (off&on-MDB).