Voor CIM Internet begint de lente op 1 april, met een groot onderhoud voor de bereiksstudie

FacebookTwitterLinkedIn

Op 1 april krijgt de CIM Internet bereiksstudie een groot onderhoud. Naast de jaarlijkse update van het universum worden enkele gekende problemen verholpen en worden er nieuwe mogelijkheden aangereikt. Zo zal de gebruiker analyses kunnen doen en campagnes simuleren op elke zelfgekozen periode dankzij de invoering van het Constant Panel, waar dit vandaag enkel mogelijk is met volledige weken of voor een volledige maand.

Ook enkele technische problemen werden opgelost:

  • De basis voor de schatting van het aantal surfers per site is verruimd en daardoor stabieler (EC Global).
  • Het totaal aantal surfers per maand varieert vanaf nu mee met de geobserveerde variaties in internettrafiek (PRES).
  • De Facebook app, die zich gedraagt als een browser, wordt nu als dusdanig meegenomen in de schatting van het aantal surfers voor mobiel (Facebook correctie).

De cumulatieve impact van deze vernieuwing zal verschillen tussen individuele sites, apps en players omdat alle veranderingen een andere impact hebben op de resultaten:

  • De invoering van het Constant Panel leidt tot grotere stabiliteit in de tijd maar kan voor kleinere sites of secties wel afwijkingen van de huidige resultaten creëren.
  • EC Global en PRES verbeteren de schatting van het aantal browsers met een beperkte impact op de resultaten.
  • De grootste impact komt van de Facebook-correctie, waardoor sites met een succesvolle social media strategie vanaf 1 april een betere, maar lagere schatting van het aantal bezoekers op hun site krijgen.
  • Het nieuwe universum toont een groei van het aantal surfers, vooral op smartphone, al zal het effect per site verschillen naargelang het profiel.

Met uitzondering van sommige kleinere sites, secties, apps en players blijft de globale impact beperkt. Met vragen kan iedereen terecht op internet@cim.be. Eén antwoord kunnen we nu alvast geven. Ja, we spreken hier over een nieuwe internetbereik thermometer. Hij meet nauwkeuriger dan de vorige. We kunnen u niet beletten om te vergelijken met de oude cijfers maar zoals bij elke grotere verandering in methodologie adviseren wij u om u niet het hoofd te breken van welke verschillen met de oude resultaten nu écht zijn en welke het gevolg van de nieuwe methodologie. Profiteer volop van de nieuwe lente die voor CIM Internet begint op 1 april 2020.