Vlaams Journalistiek Fonds kondigt einde aan

FacebookTwitterLinkedIn

Het Vlaams Journalistiek Fonds (VJF) kondigt zijn einde aan in 2020. In de Vlaamse begroting werden geen middelen meer voorzien voor het fonds.

Amper een jaar geleden kondigde voormalig mediaminister Sven Gatz de oprichting van het Vlaams Journalistiek Fonds aan. In dat fonds werkten Journalism.eu (de organisatie achter het Fonds Pascal Decroos), de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) en de Vlaamse overheid samen. Het fonds moest onder meer de subsidies voor innovatieve journalistiek in Vlaanderen coördineren en verdelen. In december 2018 verdeelde het fonds 500.000 euro onder elf innovatieve projecten.

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle: “Ik denk dat de huidige toestand met drie organisaties (VVJ, Fonds Pascal Decroos en VJF) niet efficiënt is. Zeker omdat verschillende hoofddoelstellingen van het VJF ook worden uitgeoefend door andere organisaties.”

Het gros van de projecten die het VJF eind 2018 ondersteunde, lopen nog door tot in 2020. De Vlaamse overheid heeft daarom deze maand nog een werkingssubsidie toegekend aan het VJF om zijn taken en engagementen te kunnen nakomen. In de eerste helft van 2020 zal het VJF dus nog instaan voor de verdere begeleiding van de projecten en voor de ontsluiting van de resultaten.

Bron: Belga.