Nieuwe studie beveelt aan om vanaf 2031 radio-uitzendingen via FM-band stop te zetten

FacebookTwitterLinkedIn

Een nieuwe studie in opdracht van Vlaams mediaminister Benjamin Dalle beveelt 1 januari 2031 aan als realistische afschakeldatum voor de radio-uitzendingen via de FM-band. Voor minister Dalle moet het daarom de ambitie zijn om tegen dan volledig over te schakelen op digitale radio, maar “belangrijker dan de exacte datum is alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat iedereen mee is”, zegt hij.

Benjamin Dalle bestelde in 2023 de nieuwe studie, die inzicht moest verschaffen in de transitie van analoge FM naar DAB+ en andere vormen van digitale radio. Een consortium van consultancybedrijf BrightWolves en de interdisciplinaire onderzoeksgroep imec-mict-UGent voerde de studie uit. De onderzoekers gingen de verschillende scenario’ s na voor de transitie, evenals voor een mogelijke afschakeldatum.

De onderzoekers voorspelden in de eerste plaats de evolutie van het digitale luistervolume de komende jaren. Een eerste kantelpunt wordt volgens de onderzoekers in 2026 verwacht, wanneer het luistervolume van DAB+ en FM ongeveer even groot zullen zijn (38 procent). Op dat moment zal 61 procent van het luistervolume digitaal verlopen. Tegen 2030 verwachten de onderzoekers dat 75 procent van het luistervolume digitaal zal zijn.

De studie gaat in op verschillende afschakelscenario’s, maar het scenario dat de voorkeur geniet van de onderzoekers is dat waarbij de VRT, de landelijke, lokale en netwerkradio-omroeporganisaties gezamenlijk afschakelen. Er moeten daarvoor wel verschillende criteria bereikt zijn: een digitaal luistervolume van minimaal 65 procent, minstens 60 procent van het Vlaamse wagenpark dat uitgerust is met een DAB+-ontvanger en nog ten hoogste 20 procent van de luisteraars dat uitsluitend via FM luistert. De onderzoekers menen dat die criteria in Vlaanderen vervuld zullen zijn in 2028. Maar omdat een afschakeldatum ideaal gezien minstens twee jaar op voorhand meegedeeld wordt, lijkt een potentiële afschakeldatum van 1 januari 2031 “realistisch” voor de onderzoekers.

In het andere scenario, dat van een louter marktgedreven transitie, waarbij omroeporganisaties dus zelf beslissen om af te schakelen, verwachten de onderzoekers dat de afschakeling er ten vroegste in 2035 komt. Op dat moment zou het luistervolume van FM al lager dan 10 procent liggen. Hoewel de economische impact voor de radiosector in dat scenario het kleinst zou zijn, menen de onderzoekers dat een vervroegde afschakeling een hefboom zal zijn voor een duurzaam digitaal radiolandschap en dus ook wenselijk is.

Voor minister Dalle moet 1 januari 2031 daarom de ambitie zijn om af te schakelen van FM. De minister stelde op basis van de bevindingen van de onderzoekers een conceptnota op en wil nu verder in overleg gaan met de betrokken partijen. “Het lijdt geen twijfel dat het einde van FM dichterbij komt”, zegt de minister in een persbericht. “Belangrijker dan de exacte datum is alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat iedereen mee is. Elke burger moet naar de radio kunnen blijven luisteren. Sociale uitsluiting moeten we te allen tijde vermijden. Daarom moeten we de voordelen van digitale radio – voor luisteraars, omroeporganisaties en adverteerders – in de markt blijven zetten.”

Bron: Belga.