Verslag Symposium VRM: Naar DAB+ in Vlaanderen

FacebookTwitterLinkedIn
VRM logo

Op maandag 5 november organiseerde de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) zijn jaarlijks symposium in Leuven. Als onderwerp voor dit jaar werd gekozen voor DAB+, een actueel thema gezien de wijzigingen in het Vlaamse radiolandschap van de voorbije maanden en ‘De Week van de Digitale Radio’ die op 12 november start.

Met Marc Van de Looverbosch als moderator gingen Jacqueline Bierhorst (Jacky-B), Tom Evens (Universiteit Gent), Joost Kaesemans (Febiac), An Caers (Medialaan) en Dominique Lievyns (Norkring) in debat over de uitrol van DAB+ in Vlaanderen.

‘De Week van de Digitale Radio’ moet het startschot worden om DAB+ beter bekend te maken bij het grote publiek. Met een gezamenlijke campagne spenderen de radio-omroepen die week ruime aandacht aan de evolutie van FM naar digitale radio. Vlaams mediaminister Sven Gatz had het slotwoord op het symposium en overliep nog even de voordelen van DAB+ voor de consument:

  • meer radiostations die over heel Vlaanderen comfortabel te beluisteren zijn ;
  • mogelijkheid om via de radiodisplay extra informatie te krijgen over artiesten, weersverwachtingen of sportuitslagen ;
  • betere geluidskwaliteit van de uitzendingen en minder storingsgevoelig dan FM.

Gatz wil het beluisteren van DAB+ stimuleren, maar vertelde tegelijkertijd dat het verdwijnen van FM niet voor meteen is. “Pas als het digitale luisteren meer dan 50 procent behaalt, zal de Vlaamse regering een datum voor de digitale omschakeling bepalen.” Onder digitaal luisteren verstaat men niet alleen DAB+, maar ook luisteren via internet, streamingdiensten of digitale televisie.

Hoeveel procent wordt er dan momenteel al digitaal beluisterd?

Die cijfers worden volgende week bekendgemaakt. Ter vergelijking: in het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Zwitserland, drie koplopers wat betreft het gebruik van DAB+, luistert momenteel iets meer dan 1 op 3 via DAB+. In Nederland is dit 13%.

Het al dan niet afschaffen van de FM-band, alsook wanneer dit dan zou moeten gebeuren, blijft een open vraag. Volgens consultant Jacqueline Bierhorst is dit niet nodig, maar zal dit automatisch geleidelijk aan gebeuren.

Waarom is er momenteel nog geen stormloop op DAB+ toestellen?

Tom Evens van de Universiteit Gent plaatst hier een kritische noot door te stellen dat het product nog niet helemaal op punt staat, bijvoorbeeld doordat op sommige plaatsen in huis de verbinding wegvalt. Ook is er volgens hem momenteel in de Vlaamse uitrol van DAB+ te weinig aandacht voor de consument en gaat het nog te veel om een industriegedreven technology push.

Volgens Dominique Lievyns van licentiehouder Norkring moeten we de menselijke gewoontes hoe dan ook stap voor stap veranderen en niet overhaast te werk gaan.

Wie kan de pioniersrol op zich nemen?

De autosector, in het debat vertegenwoordigd door Joost Kaesemans van Febiac, neemt de pioniersrol op zich om DAB+ in Vlaanderen te verspreiden. De luisterkwaliteit in wagens wordt alsmaar belangrijker en hierin kan DAB+ de autosector helpen. Het zijn vooral leasingmaatschappijen die nu inzetten op auto’s met DAB+ om de wagen binnen enkele jaren makkelijker te kunnen doorverkopen. In Nederland zijn ondertussen 38% van alle wagens uitgerust met DAB+, terwijl in België momenteel slechts een kwart van de verkochte voertuigen DAB+ heeft.

Wat zijn de voordelen voor de radiozenders zelf?

Dankzij DAB+ hebben radiozenders de technische mogelijkheid om uitzendingen te ontkoppelen. An Caers van Medialaan, dat met Joe 70’s en Joe 80’s onlangs twee DAB+ zenders lanceerde, legt uit hoe dit in zijn werk gaat. “De luisteraars van de ochtendshow van Joe kunnen nu kiezen tussen muziek van de reguliere Joe, die van Joe 70’s of die van Joe 80’s. Dit is technisch mogelijk door de blokken content apart te knippen. DAB+ zorgt er dus voor dat wij ons aanbod kunnen uitbreiden en de luisteraar meer keuzemogelijkheden heeft. Bovendien was Joe in Limburg op sommige locaties moeilijk te bereiken, maar ook dit euvel is van de baan met dank aan DAB+.

Moeten ook lokale radio’s een plaats op DAB+ krijgen?

Dit is technisch mogelijk, aldus Dominique Lievyns van Norkring. België is onderverdeeld in 19 zones die elk plaats bieden voor 9 lokale radio’s. Op deze manier is er dus plaats voor 171 lokale radio’s op DAB+. Volgens Tom Evens biedt het ook voor de consument een meerwaarde om deze zenders via DAB+ te kunnen ontvangen.