Tag: Martin Lindstrom

Reset to common sense – UBA Trends Day 2021

De mensen iets geven om over te praten, kapitalisme herdefiniëren en het gezond verstand herintroduceren; drie grote thema's die sprekers Seth Godin, Katrina Dodd en Martin Lindstrom met passie bespraken tijdens de UBA Trends Day op 18 maart.

Lees meer
FacebookTwitterLinkedIn