Sandrine Sepul verlaat het Communicatie Centrum

FacebookTwitterLinkedIn

De samenwerking tussen het Communicatie Centrum en Sandrine Sepul heeft een einde genomen op 22 april 2024. Er is voorlopig nog geen opvolger bekend.

Sandrine Sepul trad in 2005 aan als Algemeen Directeur van het Communicatie Centrum. Ze werkte aan de hervorming van de JEP, die in 2008 leidde tot de oprichting van een paritair samengestelde jury, een jury voor beroepsprocedures en een betere communicatie. Later werkte zij mee aan de uitbreiding van de opdracht van de JEP. Naast haar inspanningen om een doeltreffend en geloofwaardig zelfdisciplinair systeem in stand te houden, heeft Sandrine Sepul zich ingezet voor de verdediging en promotie van reclamecommunicatie, bijvoorbeeld door in 2015 samen met Deloitte een onderzoek te starten naar het economische en sociale gewicht van reclame.

Sandrine Sepul: “Ik wil graag mijn team bedanken, zonder wie deze uitdagingen niet mogelijk waren geweest, namelijk Bart Du Laing (secretaris), Priscilla Moens (adjunct-secretaris) en Nele Van Baekel (administratief medewerker). Ik wil ook de leden van de jury bedanken voor hun niet aflatende inzet en de spelers in de sector die mij al bijna 19 jaar steunen.”

Wout Dockx, interim-voorzitter van het Communicatie Centrum: “Sandrine was gedurende al die jaren de rots waarop de werking van de organisatie was gebouwd. Ze heeft de ontwikkeling van het auto-disciplinair kader voor reclame met verve ondersteund en namens het bestuur dank ik haar dan ook voor haar inzet en toewijding.”

Het Communicatie Centrum vertegenwoordigt alle actoren van de markt (adverteerders, agentschappen, media en platformen) die samen het principe van zelfregulering in de reclame uitdragen, zich verantwoordelijkheid willen opstellen ten opzichte van consumenten, de maatschappelijke meerwaarde van reclame aantonen en beleidsmakers met expertise bijstaan op het niveau van reclameregulering en -wetgeving.