VIA kiest Bart Demeulenaere als nieuwe voorzitter

FacebookTwitterLinkedIn

Op 24 mei heeft VIA zijn algemene vergadering gehouden en een evaluatie gemaakt van het voorbije werkjaar.

VIA bestaat vandaag uit 5 actieve leden: Ads & Data, DPG Media, RMB, Transfer en Var. Daarnaast zijn Brightfish en Mediawan betrokken als toegetreden lid.

Vanuit de politiek van een roterend voorzitterschap koos VIA Bart Demeulenaere (Ads & Data) als nieuwe voorzitter, Alex Thoré (Var) als vicevoorzitter en Massimo Papa (RMB) als penningmeester. Het mandaat bedraagt minimaal 1 jaar.

De raad van bestuur heeft wel wat wijzigingen ondergaan met de komst van Wim Jansen (DPG Media), Massimo Papa (RMB) en Alex Thoré (Var). Zij vervoegen Bart Demeulenaere (Ads & Data) en Michel Dupont (Transfer) die reeds langer zetelen. Door de ontwikkelingen bij DPG Media, die nu ook in het Zuiden een leidende speler is geworden, is Tim Van Doorslaer (DPG Media) benoemd als extra bestuurder.

VIA wil ten volle een actieve rol blijven spelen in marktbrede dossiers. De (digitale) evolutie van de audiovisuele markt en de noodzaak tot geharmoniseerde meetoplossingen staan daarin vooraan. Tim Van Doorslaer en Massimo Papa zijn de vertegenwoordigers van VIA in de raad van bestuur van het CIM. Bart Demeulenaere zetelt in het CIM-Bureau.

Daarnaast blijft VIA een pleitbezorger van zelfregulering op het vlak van reclame-ethiek en speelt het daarom een actieve rol in de hervorming van het Communicatie Centrum. Wilfried Celis zal hierin de vertegenwoordiger worden van VIA.