Reclameregulator JEP moest vorig jaar meer reclames wijzigen of stopzetten

FacebookTwitterLinkedIn

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) zag het aantal klachten over reclames in 2016 afnemen, maar het aantal reclameboodschappen waarin het moest ingrijpen nam wel opnieuw toe in vergelijking met 2015. Dat blijkt uit het jaarverslag van de JEP. De reclameregulator behandelde vorig jaar 131 dossiers op een totaal van 186 klachten. In 36 procent van de gevallen heeft de JEP gevraagd om de reclameboodschap aan te passen of stop te zetten.

In 2015 kreeg de JEP nog 236 klachten binnen, 50 meer dan vorig jaar en meteen ook een record. Dat hoge aantal was te wijten aan één tv-spot die 83 klachten uitlokte. Het ging om een spot van vleesfabrikant Aoste die bij heel wat vegetariërs in het verkeerde keelgat was geschoten. In 2016 bedroeg het hoogste aantal klachten voor één dossier 13, wat mee verklaart waarom het totaal aantal klachten zo sterk is gedaald.

Het aantal geopende dossiers bleef in 2016 min of meer gelijk met 2015 en is ook vergelijkbaar met de jaren daarvoor. Het aantal dossiers waarbij daadwerkelijk ingegrepen werd, steeg wel van 35 in 2015 naar 47 vorig jaar. In 44 van de 47 gevallen vroeg de reclameregulator de adverteerder om de boodschap te wijzigen, in drie gevallen moest de reclame zelfs worden stopgezet. In 80 andere dossiers was de JEP van oordeel dat de reclame wél conform was met de wet.

De meeste klachtendossiers in 2016 hadden betrekking op digitale media (27,5%). Reclame-inhoud op sociale media, zoals Facebook en YouTube, maken in die categorie voor het eerst de helft van de gevallen uit. Daarnaast richtten 22 procent van de klagers hun pijlen op tv-spots, 21 procent had problemen met reclameboodschappen op de radio.

Reclame op alcoholhoudende dranken was in 2016 goed voor 20 dossiers. Daarna volgen met 10 dossiers reclame voor telefonie, televisie en internet enerzijds en reclame voor financiële diensten en verzekeringen anderzijds.

Het grootste deel van de klagers maakte zich druk om misleiding in de reclameboodschap (34 dossiers). Daarnaast waren er vooral klachten over een gebrek aan fatsoen en goede smaak (32) en discriminatie en kleinering (13).

De meeste dossiers worden geopend na klachten van een consument (113). In 14 dossiers was het een lid of vertegenwoordiger van een officiële instantie of openbare macht die de kat de bel aanbond. Twee dossiers kwamen er na een klacht van een consumentenorganisatie of socioculturele vereniging.

De JEP werd in 1974 opgericht door de Raad voor de Reclame, die de volledige Belgische reclamesector vertegenwoordigt (adverteerders, media en communicatiebureaus). De jury is paritair samengesteld: de helft van de leden komt uit de burgermaatschappij (zoals Test-Aankoop of Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen) en de andere helft komt uit de sector zelf.

Bron: Belga.