Jury voor Ethische Praktijken: Jaarverslag 2016

FacebookTwitterLinkedIn

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) is het zelfregulerend orgaan van de reclamesector in België. Zij werd in 1974 opgericht door de Raad voor de Reclame, de professionele organisatie die het geheel van de communicatieberoepen verenigt.

De JEP is vanouds bevoegd voor het onderzoek van reclame-inhoud die verspreid wordt door de massamedia: geschreven pers (dagbladen, gratis regionale pers, magazines en tijdschriften), audiovisuele media (televisie, bioscoop en radio), affichage en online.

Het jaar 2016 was in hoofdzaak gewijd aan de reflectie over en de uitwerking van de aanzienlijke uitbreiding van het bevoegdheidsdomein van de JEP om de bescherming van de consument te versterken en het principe van het “level playing field” in de markt te behouden.

Aldus is de JEP, bovenop de reclameboodschappen die verspreid worden in de bovengenoemde massamedia, sinds 1 februari 2017 bevoegd voor:

  • de reclamedragers op verkooppunten zowel binnen als buiten (panelen, kleine of grote affiches, slingers of spandoeken, vaste of dynamische verkoopstanden, touchscreens en interactieve terminals, raamstickers, winkelzakken die aan de consument ter beschikking worden gesteld door de verkooppunten, enz.)
  • alle folders en brochures
  • alle types van affiches (reclameaffiches aangebracht in openbare of vrij toegankelijke plaatsen, reclameaffiches aangebracht op en in voertuigen of alle soorten openbaar vervoer, reclamespandoeken aangebracht aan gevels van gebouwen, enz.)
  • alle vormen van reclame-inhoud verspreid via de digitale media (websites van adverteerders, sociale netwerken, banners, pop-ups, zoekresultaten, in app advertising, advergames, enz.)

In 2016 waren het aantal klachten en dossiers evenals de aard van de klachten vergelijkbaar met de voorgaande jaren.

De JEP heeft met name 131 dossiers behandeld op basis van 186 klachten.

In 61% van deze dossiers (80 dossiers) heeft de JEP gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren daar de betreffende reclame conform bleek met de wettelijke en zelfregulerende bepalingen inzake de gesignaleerde kwestie.

In 36% van de gevallen (47 dossiers) was de JEP evenwel genoodzaakt om een beslissing tot wijziging of stopzetting te nemen aangezien de betrokken reclame in strijd bleek met de voornoemde regels.