Nieuwe tv-reeks Z-Water brengt klimaatrobuuste investeringen in België in kaart

FacebookTwitterLinkedIn

In de nieuwe, zesde reeks van Z-Water focust Kanaal Z op recente investeringen om onze maatschappij voor te bereiden op klimaatverandering. De zender werkt daarvoor nauw samen met VLARIO, het overlegplatform en kenniscentrum voor rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen. Ook verschillende experten komen aan het woord om de maatschappelijke relevantie en urgentie van een preventief en duurzaam waterbeleid te onderstrepen.

De voorbije zomer toonde andermaal aan hoezeer het klimaat verandert. Op tal van plekken in Europa braken hittegolven uit en leidde aanhoudende droogte tot hevige branden. Ook in België blijven de uitdagingen groot om de inrichting van openbare ruimte, tuinen en bedrijventerreinen klimaatrobuust te maken en duurzamer met water om te springen.

In de nieuwe, zesde reeks van Z-Water focust Kanaal Z op de recentste investeringen en inspanningen die lokale overheden, rioolbeheerders, watermaatschappijen en bedrijven leveren.

Zuivering van afvalwater

Op dinsdag 5 september trapt Z-Water af met een uitzending over de Europese regelgeving en de update van de 30 jaar oude Richtlijn Stedelijk Afvalwater. Afvalwater opvangen, zuiveren en hergebruiken vormt een belangrijke stap in een beter, integraal waterbeheer.

Bescherming tegen overstromingen

Daarnaast lopen er tal van initiatieven om Vlaanderen voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering, gestimuleerd door de Blue Deal van de Vlaamse Overheid. Z-Water trekt naar de kust, waar grootschalige werkzaamheden aan de gang zijn om het hinterland te beschermen tegen de stijging van de zeespiegel en toekomstige overstromingen. Komt ook aan bod: het natuurgebied De Liereman in Oud-Turnhout, waar gerichte ingrepen leiden tot ecologisch herstel van het veengebied.

Duurzaam waterbeheer

Tot slot toont de reeks ook tal van innovatieve projecten uit de riool- en afvalwaterzuiveringssector die bijdragen aan duurzamer waterbeheer, zoals specifieke waterrecuperatie- en opvangtechnieken of aquathermie. Er komen meerdere experts aan het woord om toe te lichten waarom efficiënt omspringen met water en waterrecuperatie een absolute noodzaak is.

Z-Water is vanaf 5 september elke dinsdagavond vanaf 20u te zien op Kanaal Z of via hun website.