Nieuwe CIM-strategie: Ambitieuze tripartite wil evolueren van een media-oriented naar een consumentgerichte aanpak

FacebookTwitterLinkedIn

Het Centrum voor Informatie over de Media (CIM) speelt een essentiële rol in de mediawereld, in het belang van de drie families die deel uitmaken van het CIM: adverteerders, agentschappen en media. De kern van zijn missie is het meten van ‘currencies’, de waardevolle bereiksgegevens die dienen als een neutrale en geloofwaardige basis voor de prijsbepaling van reclamecampagnes. Met meer dan 50 jaar expertise geniet het CIM van een solide reputatie.

De evolutie van de media

In een context van snelle digitalisering ondergaat de mediawereld een diepgaande transformatie. De gewoontes op het gebied van contentconsumptie evolueren razendsnel, waarbij consumenten steeds meer bepalen wanneer, waar en op welk toestel ze toegang hebben tot content. De media hebben geen andere keuze dan zich aan te passen aan deze realiteit, door hun contentmix aan te passen en door de manier waarop ze deze aanbieden te herbekijken. Deze evolutie vormt zowel een uitdaging als een unieke kans voor de media-industrie.

De mediaconsumptie groeit immers sterk. Maar bepaalde evoluties staan nog onvoldoende op de radar van het traditionele onderzoek. Het streamen van audio- en videocontent en het gebruik van sociale media om lokale content te verspreiden, worden bijvoorbeeld nog niet goed gemeten. Het CIM werkt ook traditioneel in silo’s per medium, wat een totaalbeeld van gebruikersgedrag op verschillende platformen in de weg staat.

De evolutie van het CIM

Geconfronteerd met deze veranderingen zijn de drie families binnen het CIM het eens geworden over de noodzaak om voor het CIM een consumentgerichte aanpak te hanteren, met nadruk op crossmedia, digitaal en data. De studies worden vernieuwd teneinde al de verschillende, ook nieuwe, modellen van content- en reclameconsumptie te kunnen meten.

Deze transformatie stelt het CIM voor twee grote uitdagingen. Ten eerste zijn content en reclame niet langer altijd aan elkaar gekoppeld en moeten ze soms apart gemeten worden. Ten tweede maakt de ongelijkheid tussen lokale en internationale spelers in de mediasector het moeilijk om accurate en uitgebreide gegevens te verkrijgen.

De kracht van een netwerk

Om een volledig beeld te krijgen van het mediagebruik én het reclamebereik moet er meer samenwerking komen tussen de media, de adverteerders en de agentschappen. Het CIM heeft het voordeel om de kracht van zijn ledennetwerk te kunnen gebruiken.

Samenwerkingen met initiatieven zoals het project van de World Federation of Advertisers (WFA) en het Vlaamse Crossmediale Consortium (XMC) maken de weg vrij voor een nauwkeurigere meting dankzij een toegang tot meer data en dat met respect voor de privacy.

Om deze data als referentie in de markt te kunnen gebruiken en teneinde nog steeds ‘currencies’ met homogene definities te kunnen bieden, moet het CIM transparantie bieden en zorgen voor standaardisatie, validatie en certificatie van de data. Het CIM kan daarom ook fungeren als een auditor voor oplossingen die op de markt worden gebracht, en hun kwaliteit en naleving garanderen.

De virtuele populatie: sleutel tot de toekomst

Het uiteindelijke doel van deze crossmediale meting is het beschrijven van de reis van de consument door verschillende media, platformen en toestellen, met de nadruk op digitaal en het gebruik van data. Om dit doel te bereiken, zal de creatie van een virtuele populatie die de echte populatie weerspiegelt cruciaal zijn voor nieuwe mediaplanningsmodellen.

Het CIM gebruikt dit concept van virtuele populatie al in zijn OOH- en internetstudies en is van plan het uit te breiden naar al zijn studies. Dit zal de markt toelaten om gemakkelijker toegang te hebben tot CIM-gegevens voor gepersonaliseerde analyses en verwerkingen.

Nieuwe CIM-organisatie

Het CIM begint daarom aan een cruciale transformatie om de uitdagingen van het digitale tijdperk aan te gaan en tegelijkertijd een nauwkeurigere en consumentgerichte meting aan te bieden. Deze evolutie is essentieel om zijn relevantie en sleutelrol binnen de voortdurend evoluerende media-industrie te behouden.

Om dit te bereiken zal het CIM zijn organisatie herzien door een kleiner bestuursorgaan te introduceren, de rol van strategische comités te versterken en een aanpak te kiezen die meer gericht is op innovatie en samenwerking met een breder scala aan partners. Ook de interne organisatie zal worden herzien met het oog op een projectmatige aanpak. Al deze veranderingen moeten het CIM in staat stellen om efficiënter, responsiever en innovatiever te worden.