Seen from Space: Het televisienieuws is de grote winnaar van de verkiezingen

FacebookTwitterLinkedIn

Concreet zijn onze grafieken gebaseerd op twee CIM-bronnen die hun gegevens continu aanleveren: de TV-bereikstudie en de studie die het Belgische internet meet en die beide een analyse per gedateerde dag mogelijk maken.

Voor het internet baseren we ons op een aggregaat van nieuwssites en apps: die van dagbladtitels, nieuwsmagazines en het nieuwsaanbod van de verschillende audiovisuele spelers.

Op basis van hun dagelijks bereik bij de bevolking die het meest betrokken is bij de verkiezingen, d.w.z. Belgen van 18 jaar en ouder, kunnen we eventuele verschillen in gedrag in de aanloop naar de verkiezingen traceren.

Aan Nederlandstalige kant is er niet echt sprake van wild enthousiasme: in 2024 werden al veel vroeger hogere bereikcijfers waargenomen. In de week van de verkiezingen lag het bereik 5% hoger dan in dezelfde weken in de twee voorgaande jaren.

Het enthousiasme voor online nieuws in de aanloop naar de verkiezingen is meer uitgesproken aan Franstalige kant: de consumptie van online nieuws is significant hoger (+22%) dan voor dezelfde weken in 2022 en 2023. Tot zover de “reach”, d.w.z. de proporties bereikte individuen.

De kijkcijfers tijdens de verkiezingsweek liggen ±10% hoger dan die van de twee voorgaande jaren. Voor televisie baseren we ons op de consumptie van programma’s die door Nielsen zijn gecodeerd onder het label ‘nieuws’, waaronder uiteraard televisiejournaals vallen, maar bijvoorbeeld ook nieuwsmagazines.

In termen van het aantal kijkers, kortweg ‘daily reach’, ligt de week van de verkiezingen 9 (Noord) tot 4% (Zuid) hoger dan het gemiddelde voor de twee identieke weken in 2022 en 2023. Een relatief bescheiden verschil dus.

Waar de cijfers wel veel hoger liggen, is als we kijken naar de bestede tijd: tijdens de week van de verkiezingen keken Vlaamse kijkers gemiddeld 37 minuten per dag naar nieuwsprogramma’s, bijna het dubbele van vorige jaren.

Aan Franstalige kant meldt CIM TV een dagelijks gemiddelde van 28 minuten besteed aan het kijken naar nieuwsprogramma’s, vergeleken met minder dan 20 tijdens dezelfde weken één en twee jaar eerder, een verschil van 45%.

Met andere woorden, er was – in ieder geval tijdens de eindsprint – een duidelijk enthousiasme voor wat het kleine scherm kon vertellen en/of laten zien over politiek.

https://www.space.be/img/upload/5bc0543aa0c97bd40650c689cbab2384.jpeg

Redactie: MM.