N-VA, CD&V en Open Vld bepalen de krijtlijnen van de nieuwe beheersovereenkomst van de VRT: geen vedettencultus, geen opbod sportrechten, Vlaamse canon, enz.

FacebookTwitterLinkedIn

Het Vlaams Parlement hield de voorbije weken hoorzittingen met alle betrokkenen om tot een nieuwe beheersovereenkomst voor de periode 2021-2025 te komen. N-VA, CD&V en Open Vld hebben nu in een resolutie hun bevindingen op papier gezet. Die dienen als basis om de uiteindelijke tekst met de VRT te finaliseren.

De lobbying van de concurrentie heeft zijn effect gehad.

De drie partijen vinden dat de VRT de vedettencultus moet afremmen. De omroep mag ook niet langer opbieden voor populaire schermgezichten.

Daarnaast moet de omroep bijdragen aan de Vlaamse identiteit, waarbij de Vlaamse canon een rol kan spelen. De VRT moet een voorbeeldrol spelen in het gebruik van de standaardtaal. De radioprogramma’s moeten blijvende aandacht tonen voor Nederlandstalige muziek.

Zowel voor de visuele productie als voor de audioproductie moet de VRT een sterkere samenwerking uitbouwen met externe producenten, met een billijke marktconforme prijszetting. Samen met de commerciële mediabedrijven moet een platform worden uitgewerkt voor digitale reclamewerving.

Zoals bekend moet de VRT meewerken aan een niet-lineair betaalaanbod, met een focus op Vlaamse content, de zogenaamde Vlaamse Netflix. Daarnaast moet VRT NU verder worden uitgebouwd tot een volwaardig digitaal platform, waarop de VRT een gratis aanbod voorziet.

De VRT moet zich tot slot nog meer dan vroeger terughoudend opstellen op de advertentiemarkt en de afspraken over de aangepaste reclameplafonds strikt naleven. De omroep zal niet deelnemen aan een prijsverhogend opbod voor de uitzendrechten van sportevenementen.

De oppositiepartijen komen in hun eigen resoluties tot andere conclusies. Zo wil Groen dat de VRT meer doet om desinformatie en fake news tegen te gaan. “Valse boodschappen zijn de plaag van de 21ste-eeuwse media. De VRT moet een open blik houden in haar programmatie op de wereld en niet verglijden in een enge kijk op Vlaanderen.

Groen wil ook meer diversiteit bij de experts in de studio’s. De partij wil daarnaast een eerlijker dotatie. De eerste slachtoffers van de besparingen zullen immers de Vlaamse productiehuizen zijn, voorspelt Groen.

Bron: Belga.