Eventsector neemt eigen lot in handen – CERM: Covid Event Risk Model regelt vanaf 1 juli veilige organisatie van events

FacebookTwitterLinkedIn

Om het publiek vanaf 1 juli opnieuw zo veilig als mogelijk te kunnen verwelkomen op een gecontroleerde en gefaseerde wijze, heeft de eventsector in samenwerking met de overheid en wetenschappers het Covid Event Risk Model (CERM) ontwikkeld. Het model kreeg de goedkeuring van de GEES en is van toepassing voor toeristische, sportieve, culturele en corporate events in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Het wordt ondersteund door alle lokale, regionale en federale autoriteiten.

CERM werd ontwikkeld door de Alliantie van Belgische Event Federaties (ACC, Febelux, BESA, BECAS) en het Expertisecentrum Publieke Impact van de Karel de Grote Hogeschool in samenwerking met Toerisme Vlaanderen en EventFlanders.

De evenementensector volledig comateus laten gedurende meer dan een jaar is met een sector met 80.000 mensen absoluut een bloedbad. Dus we zijn uitgegaan van het idee van een ‘accepted risk’. We gaan evenementen moeten organiseren met een ‘aanvaard risico’. Om dat risico te kunnen aanvaarden moeten we meten”, zegt initiatiefnemer Hans Perquy (Alliantie van Belgische Event Federaties) over de oorsprong van het CERM.

CERM: wat houdt het in en voor wie is het verplicht?

Vanaf 1 juli kunnen organisatoren evenementen organiseren mits het respecteren van de voorwaarden gesteld door de Nationale Veiligheidsraad en de protocollen opgesteld door de bevoegde ministers (www.info-coronavirus.be).

Private en publieke organisatoren kunnen daarvoor hun events gratis testen op mogelijke Covid-19-veiligheidsrisico’s via de meertalige website www.covideventriskmodel.be. “Voor de duidelijkheid, als we over ‘evenementen’ spreken, dan bedoelen we dat heel breed: corporate en bedrijfsevents, maar ook de sport, cultuur, toerisme… Het is een heel breed gedragen model”, verduidelijkt Olivier Trop, moderator tijdens de persbriefing en Managing Partner van The Oval Office.

Evenementen voor minder dan 200 personen kunnen ook op de CERM-website getest worden. Vanaf 1 augustus zullen organisatoren die test zelfs moeten doen voor elk evenement van meer dan 200 mensen. De test bestaat uit een vragenlijst die de organisator moet invullen over het event.

Op de website vinden organisatoren ook een protocol en Code of Conduct met handvaten om extra veiligheidsmaatregelen te treffen om een Covid-veilig event te organiseren. Vinciane Morel, woordvoerder van de Alliantie van Belgische Event Federaties: “Le ‘Covid Event Protocol’ est un guide qui a été mis en place et qui va reprendre tout ce qu’on peut faire et ce qu’on ne peut pas faire. Le ‘Code of Conduct‘ accompagnera tous les organisateurs d’événements sur toutes les mesures à mettre en place lors de l’organisation d’événements. Il s’agit d’un code de conduite d’une quarantaine de pages qui passera en revue depuis le moment où l’on communique aux invités avant l’événement jusqu’au déroulement de ce dernier.

Voor events die ook voor Corona een vergunningsplicht hadden, voegen organisatoren de CERM-vragenlijst toe aan hun veiligheidsdossier. De lokale overheid valideert dit veiligheidsdossier. Events die voor Corona geen vergunningsplicht hadden, vullen de vragenlijst in en hebben meldingsplicht aan een erkend veiligheidsadviseur.

Het model is allround en kan voor allerlei soorten evenementen gebruikt worden. Het is ook een dynamisch model: afhankelijk van de evolutie van het virus gaat het model ook mee”, zegt Zuhal Demir, Vlaams minister van Toerisme. “Je mag het model altijd gebruiken. De jeugd, de sport en de OKRA’s enz. kunnen dat gebruiken. Maar wanneer is het verplicht: voor evenementen boven de 200 of voor evenementen op publieke domeinen. Het is een check die ook allerhande verenigingen kunnen gebruiken, maar daarvoor is het niet verplicht.

CERM in de praktijk: een event testen = veiligheidsrisico’s in kaart brengen

Het veiligheidsrisico is gebaseerd op 20 parameters waarvan geweten is dat ze de verspreiding van het coronavirus verkleinen of net verhogen”, aldus Hans Perquy. De vragenlijst behandelt deze parameters een voor een via voornamelijk ja/nee-vragen. De organisator geeft per parameter aan wat van toepassing is op zijn event. Enkele voorbeeldparameters: “Afstand en interactie hebben een invloed op het besmettingsrisico, outdoor is veiliger dan indoor. Maar dit wil niet zeggen dat indoor events daarom niet kunnen of mogen doorgaan. Een goede ventilatie van de indoor locatie kan immers ook het veiligheidsrisico beperken”.

Een andere belangrijke parameter is of je een crowdmanagement-plan voorziet”, voegt Christine Merckx toe van het Expertisecentrum Publieke Impact van de Karel de Grote Hogeschool. “Hoe plan je de stromen van bezoekers op je event? Voorzie je bijvoorbeeld looplijnen, signalisatie en wachtrijen? Zonder een weldoordacht plan kan je onmogelijk een veilig event organiseren.

De vragenlijst op basis van deze parameters geeft uiteindelijk een puntenaantal dat met één van drie kleurenlabels overeenkomt. Groen (100-70 punten) wil zeggen dat het event zo veilig mogelijk georganiseerd is volgens het CERM, bij oranje (70-35 punten) zullen organisatoren moeten bijschaven aan de Covid-maatregelen van hun event, en bij een rode evaluatie (35-0 punten) werden er onvoldoende maatregelen getroffen en is het event momenteel onveilig. Hans Perquy: “Je moet niet stoppen bij lichtgroen. We hebben liefst zo donkergroen mogelijke evenementen.

Perspectief voor events

Zuhal Demir: “België heeft een rijke traditie van grote en kleine events. Van straatfeesten, over festivals en sportmanifestaties tot beurzen en corporate events. Met het Covid Event Risk Model kunnen we eindelijk het perspectief geven waar de sector al zolang om vraagt. Het is een belangrijk instrument dat de vele eventorganisatoren zal begeleiden in een veilige heropstart“.

Federaal minister van Zelfstandigen en KMO’s Denis Ducarme: “De evenementensector is een belangrijke sector van onze economie. Maar de evenementensector is ook muziek, cultuur, sport, en folklore. Terwijl de sanitaire situatie positief evolueert, moeten we natuurlijk waakzaam blijven. Zo zal het Covid Event Risk Model de organisatoren toelaten om de veiligheid van hun evenement te evalueren opdat dit volledig veilig kan plaatsvinden voor werknemers en publiek.”

Met het Covid Event Risk Model kunnen events allerhande vanaf 1 juli opnieuw georganiseerd worden. Blijft nog de vraag: wat met de beurzen? Daarvoor kan nog geen heropstartdatum worden gegeven. Zuhal Demir: “Wij hebben vanuit Vlaanderen de vraag gesteld om ook voor de beurzen perspectief te bieden. Wij moeten vaststellen dat we die nog niet hebben gekregen. Wij zullen vanuit Vlaanderen blijven duwen, maar de beslissing zit bij de GEES en bij de Nationale Veiligheidsraad.